En Yeniler

Zehî Dil Kim Münevverdir Bugün Nûr-i Tecellâdan


NUTK-İ ŞERÎF

Zehî dil kim münevverdir bugün nûr-i tecellâdan
Zehî cân kim mu'attardır hevâ-yı 'aşk-ı Mevlâ'dan

Ciğer kânın içen 'âşık şarâb-ı fânîyi n'itsün
Şarâb-ı bâkî vâr iken dem urmaz câm-ı sehbâdan

Eğer ehl-i hicâb anı muhakkak bilmese kimdir
Çü görmez Yûsuf'un hüsnün ne hâsıl çeşm-i a'mâdan

Dahi sen kendi özünü kubûr ehlinden olmuş bil
Ki ya'nî hiç vatan tutma Semerkand u Buhârâ'dan

'Amel kıl dedi dünyâ'çün cihânda durduğun mikdâr
'Amel kıl dedi cennet'çün bekâ buldukça me'vâdan

Hudâ'nın 'âşıkı çokdur velî bu Şemseddîn gibi
Kanı bir derdli 'âşık kim yanupdur 'aşk-ı Mevlâ'dan

Akşemseddîn Velî
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü