-->

En Yeniler

Şeyh Sâkîdir Dervîş Kadehdir Aşk da Şarâbdır

Muzaffer Efendi Hazretleri "Allah'ın ni'meti de nikbeti de hep insan elinden olduğu gibi, aşk da insanlara insan elinden sunulur"  buyururlardı. 

Bu insan kimi zaman, aşk-ı mecâzî ile sevilen bir kişi olabileceği gibi, kimi zaman da sâkî-i aşk-ı ilâhî olan bir mürşid-i kâmildir. Efendi Hazretleri, mürşid elinden şarâb-ı aşkı nûş edenlerin en kestirme yoldan Hakk'a vuslat edeceklerini şöyle beyân buyururlardı :
Şeyh sâkîdir, dervîş kadehdir, aşk da şarabdır.  O kadeh, o sâkî elinden doldurulur. Bu, kısa yoldur. Bazen aşk, başka elle de sunulabilir ama bu, yolun kısasıdır.
Ehlullah hazerâtının nutk-i şerîflerinde sık sık karşımıza çıkan şarâb/mey/bâde, kadeh-peymâne/câm, sâkî veya bu ma'nâlara gelen kelimeler hep aşk-ı ilâhînin remzleridir.


Aşk şarabı ebedî âşıkı mahmûr eyler
Katresi bir dil-i vîrâneyi ma'mûr eyler
Sâkî-i bâde yed-i kudret-i cânân olıcak
Gam-ı dü âlemi bir lâhzada mehcûr eyler

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü