En Yeniler

Sensiz Yola Girer İsem Çârem Yok Adım Atmağa


NUTK-İ ŞERÎF

Sensiz yola girer isem çârem yok adım atmağa
Gövdemde kuvvetim sensin başım götürüp gitmeğe

Gönlüm canım 'aklım bilim senin ile karâr ider
Pervâz ururlar dembedem uçuban dosta gitmeğe

Kendiliğinden geçeni doğan ider ma'şûk anı
Ördek ü kekliğe salar sürü idüben tutmağa

'Âşık mı diyem ben ana Tanrı'nın uçmağın seve
Uçmak dahi tuzağ imiş mü'min cânların tutmağa

Ganî Cebbâr 'aşk erine bin Hamza'ca kuvvet verir
Dağları yerinden ırar yol eyler dosta gitmeğe

Yüz bin Ferhâd külüng almış kazar dağlar bünyâdını
Kayalar kesüp yol eyler âb-ı hayât akıtmağa

Âb-ı hayâtın çeşmesi 'âşıkların visâlidir
Kadehi dolu yürütür susamışları yakmağa

'Âşık kişi miskîn olur yol içinde teslîm olur
Kim n'iderse boyun bura çâre yok gönül yıkmağa

Yedi veyil tamusunu kül eyler 'âşıklar âhı
Kasd ider sekiz uçmağı nûr ide nûra katmağa

Bildik gelenler geçdiler gördük konanlar göçdüler
'Aşk şarâbın içen cânlar uymaz göçmeğe konmağa

Tutulmadı Yûnus cânı geçdi tamudan uçmakdan
Yola düşüp dosta gider gine aslın ulaşmağa

Yûnus Emre
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü