-->

En Yeniler

Sâlikler İçin Aşk Niçin Gereklidir?

Muzaffer Efendi Hazretleri buyurdular ki :
İnsan bu yola aşksız girerse, şerî'atın emirleri ona gâyetle ağır gelir. Bunun da sebebi şudur. Hastaya bal tattırırlarsa, bal hastaya acı gelir. Hastaya balın acı gelmesi, balın acı olmasından değildir, hastanın mizâcının bozukluğundandır. Ama insan bir ârif, kâmil ve mükemmel bir şeyhe intisâb ederse, şeyh ona aşkın tadını tattırır. İşte o vakit onun için ateş nûr olur, soğuğun şiddetini duymaz, ateşin harâretinden haberdâr olmaz.
Tarîkata girmek demek, ma'nâ tarlasına muhabbet tohumunu atmak demekdir. Ma'nâ tarlasına tohumu attık ama tohumu sulamak da lazımdır. Muhabbet tohumunu gözyaşıyla sularsak, yakın zamanda o tohumun meyvası meydana gelecek ve meyvası yenilecekdir.
Yukarıdaki resmin, bu mevzû ile ne alâkası var diye düşünenler olabilir. Hepimiz biliriz ki, aşk-ı mecâzî bile insana bütün zorlukları ve zahmetleri unutturur. Âşık, ma'şûku için her türlü cefâya katlanır hattâ ma'şûku için çektiği cefâyı safâ bilir. Yukarıdaki minyatürde aşkları efsâne hâline gelen Ferhad ile Şîrin resmedilmişdir. Ferhad, aşkın ona verdiği güçle, Şîrin'i atıyla berâber yüklenmişdir. Aşk-ı mecâzî bile insana bu kadar kuvvet veriyorsa, aşk-ı hakîkînin vereceği gücü ve kuvveti sizin iz'ân ve irfânınıza bırakıyorum.

Bî-kedûret feyz-i sâfî nûr-i bahşâ-yı derûn
Tâ'at-ı Hakk'dır hemîn olmaz ibâdetden lezîz
Dîde-i 'aşkdır gören 'ayn-ı safâ etse cefâ
Rûh-i 'uşşak bulamaz 'aşk ile zilletden lezîz

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü