En Yeniler

Ol Dürr-i Yetîmem ki Görmedi Beni Ummân


NUTK-İ ŞERÎF

Ol dürr-i yetîmem ki görmedi beni 'ummân
Bir katreyem illâ ki 'ummâna benem 'ummân

Gel mevc-i 'acâib gör deryâ-yı nihân gözle
Zî-bahr-i nihâyetsiz katrede olur pinhân

Dem urmaz idi Mansûr tevhîd-i "ene'l-Hakk"dan
'Aşk dârına dost zülfü asmışdı beni 'uryân

Bu 'âlem-i kesretde sen Yûsuf u ben Ya'kûb
Ol 'âlem-i vahdetde ne Yûsuf u ne Ken'ân

Bunda demeden Mecnûn Leylâ adını mevzûn
Ne Leylâ idim anda ne Mecnûn-ı ser-gerdân

Ye-nûn-sîn ulaşmadan cân kuyuya düşmeden
'Aşk tadıyla mest geldik hem mest gideriz bundan

Bu cismim belâsıdır adım Yûnus olduğu
Zâtım sorar olursan sultâna benem sultân

Yûnus Emre
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü