-->

En Yeniler

Nisâr Ol 'Âşık Cânına ki Dost İle Visâli Var


NUTK-İ ŞERÎF

Nisâr ol 'âşık cânına ki dost ile visâli var
Cânı birdir ma'şûk ile dahi ne türlü hâli var

Cân u gönül 'akl u fehm nisâr olsun ma'şûkaya
Pes 'âşıkın andan ayru dahi ne mülk ü mâlı var

Bu yer ü gök ü 'arş u ferş 'aşk dâdı ile kâimdir
Bünyâdı 'aşkdır 'âşıka her bir arada eli var

'Âşıkların ne kim varı tecrîd gerekdir arada
Her nesneye ol hükm ider her yol içinde yolu var

Bâkî dirlik seven kişi gerek tuta 'aşk eteğin
'Aşkdan artık her nesnenin değşirilir zevâli var

'Âşıklara iş bu sûret meselâ bir gönlek gibi
Yüz bin gönlek eskitirse 'âşıkların muhâli var

Niceler eydür Yûnus'a çün kocaldın 'aşkı kogıl
Rûzigâr uğramaz 'aşka 'aşkın ne ay u yılı var

Yûnus Emre
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü