En Yeniler

Ne Şândır Allah Allah Âşikâr Olan Cemâlinde


NUTK-İ ŞERÎF

Ne şândır Allah Allah âşikâr olan cemâlinde
Kamer bir ben gibidir pertev-i rahşân-ı âlinde

Hayâlin selb-i hâb-ı istirâhat etmede her şeb
Olurlar nağmedâr-ı âh-ı ebrû nev-nihâlinde

Hayâtımdan beni mehcûr etdi sûz-i hicrânın
Dilim buldu neşâtiyle hayâtı hep hayâlinde

Harâret-bahş-ı 'aşkınla firûzârum bilâ ârâm
Müdâvât-ı derûnum katra-i âb-ı zülâlinde

Nazîrin kimseler görmüş mü eflâk-i mehâsinde
Hicâbından zevâl eyler güneş vakt-i zevâlinde

Seni görmekle zanneyler sükûnet-yâb olur gönlüm
Ne mümkün 'aşkı ıtfâ pertevinle işti'âlinde

Müessir cezbe-i hüsnün televvün-bahş olan câna
Mu'azzebdir gönül hâl-i firâkında visâlinde

'Aceb hüsnündeki ân-ı mu'ammâ keşfi kâbil mi
Metîn cânlar dayanmaz vâr iken âfet o hâlinde

Hayâlin zevk-i ma'nâsı ile mest olduğum kâfî
Ufûl etsem de te'sîrât-ı 'aşkınla meâlinde

Yeter Sâmî'yi cevrinle elemdâr ettiğin cânâ
Cemâlin goncası açılmadı hâr-ı celâlinde

Şeyh Abdurrahmân Sâmî Saruhânî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü