En Yeniler

Müstağrak-ı Zât Olan Ef'âl ve Sıfatı Görmez

Büyük veliyye Râbiatü'l Adeviyye Hazretleri, halvethâne misâli küçücük bir hânede oturur ve mecbûr kalmadıkça pek hânesinden dışarı çıkmazmış. Tabîatın cûş u hurûşa geldiği, havanın pek latîf ve manzaranın pek güzel olduğu bir ilkbahar günü, O yine halvethânesinde zikrullah ve ibâdet ile meşgûl iken, O'nu ziyârete gelen birisi, "Biraz dışarı çıkıversen de Cenâb-ı Hakk'ın kudretini ve şu emsâlsiz sun'-i ilâhîyi temâşâ eylesen" deyince, Râbia Sultân, "Asıl sen içeri girip de Cenâb-ı Hakk'ın bizzat kendisini temâşâ etsene. Müstağrak-ı zât olan ef'âl ve sıfatı görmez" diye cevap vermiş.

Buldular vâsıl olanlar aşkda istiğrâk ile
Bu hevâdan "Hû"yu bulmaz olmadıkça sîne def
Dil tecellîden bulur mu lem'a-i nûr-i şühûd
Ravza-i cennet misâl ma'mûr değjlse çün guref
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü