En Yeniler

Muhabbetullah Sırrına Nasıl Vâkıf Olabiliriz?

Muzaffer Efendi Hazretleri, aşk-ı ilâhî hakkında sorulan bir soruya cevâben şöyle buyurdular :
Aşkın îzâhı çok güçdür. Bu, bal yiyenin, balın tadını anlatamaması ya da bal yemeden, balın ne olduğunun anlaşılamaması gibi bir şeydir.
Efendi Hazretleri, îzâhı ve ta'rîfi mümkün olmayan muhabbetullah sırrına nâil olabilmenin yolunu şöyle beyân buyurdular :
Her şeyin iyi tarafını görmek, her şeye ibret ile bakmak, Allah'ın bize vermiş olduğu ni'metleri görmek ve bunları takdîr etmek, Allah'a muhabbetin yolunu gösterir. Bu ta'rîfim, muhabbetin tohumu demekdir. Zamanla bu tohum gelişecek ve meyva verecekdir. O vakit, aşkın ne olduğunu tadan bilecek, anlatması güç olacak, ancak o derde mübtelâ olanlar o işi bileceklerdir, o sırra vâkıf olacaklardır. İnsan, her şeyin Hakk olduğunu ve Hakk'a doğru gittiğini,  Hakk'dan gayrı bir şey olmadığını bildikden sonra, aşk deryâsında boğulacakdır.
 Fedâ eyler yolunda dü cihânı 'âşık-ı şeydâ
Ne kıymetdâr mücevherdir senin dürdâne-i 'aşkın
Dil-i lâgar-hilâl olmak gerek râh-ı muhabbetde
Bilir mi kadr-i hüsn ü ânını bîgâne-i 'aşkın


Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü