En Yeniler

Muhabbetullah İddiâsı Nasıl İsbât Edilir?

Büyük mürşidlerimizden Erbilli Esad Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki :
Cenâb-ı Hakk'ın cemâl-i bâ-kemâline aşk ve muhabbet iddiâsında bulunmayan hemen hemen yok gibidir ama ne var ki bu iddiânın fiilen isbâtı kolay iş değildir. Çoğu kimseler bu hususda kendilerini aldatmış oluyorlar. Muhabbetin manâsını öğrenmek isteyen insan, evlâdına muamelesinden öğrenmelidir. İnsan vaktinin çoğunu onların fikir ve hayâliyle geçiriyor, onları hiç hatırından çıkarmıyor, onlar için her türlü fedâkârlıkda bulunuyor ve her türlü sebebe tevessül ediyor, çocuklarının tahsîli yolunda bütün râhatını ve huzûrunu yok ediyor, değil mi? İşte Allah'a muhabbet de tıpkı böyle olmalıdır. Bilmeliyiz ki, mâsivâya verilen emekler hep zâyidir, hattâ bazen de muzırdır. Öyle ya da böyle netîcede hep fânîdir, gelip geçicidir. Bâkî olan, bir tek Allah'dır.
Aşk da'vâsın kılan kişi hiç anmaya hırs u hevâ
Aşk evine girenlere ayrık ne meyl ü ne vefâ
Gerçek âşık olan kişi anmaya dünyâ âhiret
Âşık değildir ol kişi yürüye izzeti kova
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü