-->

En Yeniler

Mecnûn-i Râh-ı Aşkam Bilmem Akıl Ne Şeydir


NUTK-İ ŞERÎF

Mecnûn-i râh-ı 'aşkam bilmem 'akıl ne şeydir
Bir meyden olmuşam mest ayâ o mey ne meydir

'Aşk ile Hayy u Hû'ya âid dürür zamîrim
Esmâ vü fi'l-i âlem yanımda hây u heydir

Bir dem idi ki kalbim elvâh-ı 'akl okurdu
Dest-i tahayyür ile ol nâme şimdi tayydır

Za'f u nehâfet ile cismim hayâl olupdur
Zanneylerim ki anı hâke fütâde feydir

Hayretdeyem özümden yâ Rab ne turfe şeydir
Kim şekl-i âdemîde ne mürde vü ne haydır

Bir dem hurûş u pür-gam bir dem hâmûş u bî-dem
Gûyâ ten-i nizârım neyzen elinde neydir

Geh geh dalâlet ile nefsim yolun yitirir
Gâhî hidâyet ile merd-i nîk-peydir

Gerçi sözün Rusûhî pür-sûz u bâ-şererdir
Ammâ 'aceb ki halka bârid gelir çü deydir

Şeyh İsmail Ankaravî
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü