En Yeniler

Ma'şûkundan Başka Bir Şey Bilmeyen Âşık

Büyük veliyye Rabîatü'l-Adeviyye Hazretleri, Hakk âşıklarının ileri gelenlerindendir. Rabîa Sultân, aşk-ı ilâhîde o derece ileri gitmişdir ki, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen O'nun sözleri, şiirleri, menkıbeleri ve münâcâtları hâlâ tarîk-i aşka girenlere rehberlik etmekde ve irşâd etmekdedir. Mürşid-i Azîzim Muzaffer Efendi Hazretleri, sohbetlerinde O'nun menâkıbından sık sık bahseder ve dinleyenlere aşka dâir nice dersler verirdi. Bu derslerden biri de şudur :
Rabîatü'l-Adeviyye Hazretlerine, "Allah'ı seviyor olman, O'nu dost edinmiş olman çok güzel, ama şeytanı da adüvv tutman yani düşman bilmen lâzım" demişler. Rabîa Sultan, "Hayır, tutmam" deyince "Niçin tutmazsın? Bilmiyor musun ki, Cenâb-ı Hakk Kur`ân-ı Kerîm'de şeytanı düşman bilin buyuruyor" demişler. Rabîa Sultan, "Ben Allah'dan başka bir şey bilmem de ondan" diye cevap vermiş.
Bir kişi kim Hakk'a 'âşıkdır Hakk'a zâtî yâr olur 
'Âşık-ı sâdık muhibb ü tâlib-i dîdâr olur
Vâsıl-ı dîdâr-ı Hakk ol kişidir kim Hilmîyâ
Her nefesde câm-ı cem-i tecrîd ile hüşyâr olur

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü