En Yeniler

'Âşık İsen Ma'şûk İçün Şöyle Sen Merdâne Gel


NUTK-İ ŞERÎF

'Âşık isen ma'şûk içün şöyle sen merdâne gel
Şem'-i aşkı göricek pervâne gibi yâne gel

Da'vâ-yı bâtıl kıla mı tâlib-i Hakk ey 'aceb
Da'vâsız ma'nâ kılasın gel beru meydâne gel

Nice bir segbân olasın sohbet ü şâhın kanı
Meclisini ko bu nefsin sohbet-i sultâna gel

Ma'şûkun yolunda cân u bâşın terk eylegil
'Aşk şarâbın içüben mest olup hayrâne gel

Nice bir gözsüz hicâb ardında tâgî olasın
Çün ki İslâm zâhir oldu küfrü ko îmâne gel

Nice bir rencûr u mahcûr olasın gözsüz gibi
Çün tabîbin hâzık oldu derdin al dermâne gel

Sen vücûdun fânî kılmayınca bulmazsın bekâ
Vaslın ister isen anın cânı ko cânâne gel

Şems'e yoldaş olmak ister isen olgıl bî-mekân
Lâ-mekân sahrâsına anın ile seyrâne gel

Sultân Akşemseddîn
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü