-->

En Yeniler

İki Cihânı Unutur Sana Gönül Veren Kişi


NUTK-İ ŞERÎF

İki cihânı unutur sana gönül veren kişi
Yalan söyler 'âşık değil gözün senden ıran kişi

Bu fenânın terkin ura ol bekânın kaydın göre
Zehî devletlü cân anın yüz akıyla varan kişi

Kendiliğin terkin ura senin yolunda cân vere
Sonsuz uçmağa gire sen Sultân'a eren kişi

Her ki bu dünyâdan geçer 'aşk kadehin dolu içer
'Aşka cânın saçu saçar dost gülünü deren kişi

Cân ne imiş dost yoluna 'âşık anı terketmeye
Bu cân ile bin cân alır cânın Hakk'a veren kişi

Cânını şükrâne vere yüzün ayaklara süre
Erenler gönlüne gire Hakk'dan haber soran kişi

'Akıl gide hayrân ola dünyâda sergerdân ola
Küfrü anın îmân ola 'aşka gönül veren kişi

Terk ede fâsid işleri iş edine dervîşleri
Akıta gözden yaşları dost haberin duyan kişi

Gözlerini giryân eder ciğerini biryân eder
Gönülleri hayrân eder 'aşk eseri olan kişi

Çün dünyâ bilirsin fenâ ne yatarsın döne döne
Uyku m'uyur kana kana dost yolunu soran kişi

 Şol kim sorar dost kandadır kanda der isen andadır
Ma'şûk ile seyrândadır gerçek 'âşık olan kişi

Miskîn Yûnus sabr eylegil bu dünyânın zahmetine
Türlü cefâya katlanır sen Sultân'a eren kişi

Yûnus Emre
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü