En Yeniler

Her ki Bunda 'Aşk-ı Hakk'a Yâr Olur


NUTK-İ ŞERÎF

Her ki bunda 'aşk-ı Hakk'a yâr olur
Oldur ol kim sâhib-i esrâr olur

'Aşkı inkâr eyleyen âdem değil
Yâr sanma anı kim ağyâr olur

Cân verüben 'aşkı satın alagör
Sanma bundan assılı bâzâr olur

Derdimend olgıl ki dermân bulasın
Yoksa bî-derde kaçan tîmâr olur

Yâr derdinden eğer bîmâr isen
Kim yine tîmâr eden dildâr olur

'Âşık olan kişide olur nişân
Gözü yaşlı vü özü bîmâr olur

Varlığın hâk eyle sen ey Şemseddîn
Hâk olanlar yârın anda vâr olur

Akşemseddîn Velî
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü