En Yeniler

Hazret-i Mevlânâ'dan Bir Münâcât


MÜNÂCÂT

Ey pâdişâh! Ey sultân!
Varlık deryâsından mücâhede gemisiyle geçmeye çalışan ve sana vuslat hasreti çeken kullarının cânlarını selâmet ve seâdetle rahmet ve lutuf kıyına ulaştır. 
Ayrılık ateşiyle yananlara, kendi katındaki emân ve dermân  merhemiyle ebedî bir sıhhat ve âfiyet nasîb eyle.
Seni seven kullarının gözlerini, gayb bahçesinin envârını ve ezhârını görüp seyredebilmeleri için açıp tenvîr eyle.
Hevâ ve heves karanlıklarında yalnız başına kör kör yürüyenleri, dalâlet uçurumlarına düşmekden muhâfaza eyle. 
Ey "ihbitû/inin" emriyle cân kuşlarımızı, toprakdan yaratılmış olan beden tuzaklarına habs eden Allah!
İlâhî lutfun ve sonsuz kereminle, bize şu sarp tuzak yerinden gayb âlemine giden yolu göster.
Ey âlemlerin rabbi! Ey yardımcıların en hayırlısı! 
Âmîn
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü