-->

En Yeniler

Hayâl-i Mâh-medârınla Gönül Dâim Münevverdir


NUTK-İ ŞERÎF

Hayâl-i mâh-medârınla gönül dâim münevverdir
Benim vîrâne gönlüm kenz-i 'aşkınla mu'ammerdir

Dü müjgânın hilâliyle müzeyyen mülk-i dil dâim
Kamer taklîd için seyrâne çıkmış reşk-i âverdir

Şemîm-i bûy-i sünbül zülfün eyler nâfeden fâriğ
Gözün âhû kamer hüsnün sabâ zülfün mu'anberdir

Yed-i kudret ne hârik eylemiş tertîb-i evsâfın
Mu'attar dâne-i fülfüllerin her biri ülkerdir

Şeh-i hüsn-i melâhatde nazîrin görmemiş gözler
Dehânın hokka yâkût-i kelâmın 'ayn-i gevherdir

Hısâlin cümleye fâik melekler hüsnüne 'âşık
Kemâlin her mehâsinde bedâ'atlerle dilberdir

Kitâb-ı kudret-i hüsnün eder 'aşk dersini ta'lîm
Hurûf-i besmele nakş-ı cemâlin dilde ezberdir

O nisbet rûhumu teshîr etti 'aks-i endâmın
Hayâtından geçip her emrine her an müsahhardır

Düşüp hayretlere Sâmî serâzâd oldu râhında
Visâlinle münevver nâr-ı hecrinle mükedderdir

Şeyh Abdurrahmân Sâmî Saruhânî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü