En Yeniler

Hakk’ın Cemâlin Gözleyen Hû Demesin Yâ Ne Desin


NUTK-İ ŞERÎF

Hakk'ın cemâlin gözleyen
Hû demesin yâ ne desin
Zevk-i visâlin özleyen
Hû demesin yâ ne desin

'Aşk-ı Hudâ'ya dûş olan
Sırrı ile medhûş olan
'Aklı gidip serhôş olan
Hû demesin yâ ne desin

'Aklın yitirip 'aşk ile
Meydâna girip sıdk ile
Cân u gönülden şevk ile
Hû demesin yâ ne desin

Zikreyle ol kim devr ede
Terk-i hevâ-yı gayr ede
Lâhût ilini seyr ede
Hû demesin yâ ne desin

Açılsa dehrin gülleri
Feryâd eder bülbülleri
Bes bâğ-ı vahdet erleri
Hû demesin yâ ne desin

Ol kim ola 'aşk-âşinâ
İşide hoş savt-ı nevâ
İnsâf edelim Hilmiyâ
Hû demesin yâ ne desin

Yûnuszâde Abdullah Efendi
Kuddise Sırruh

NAĞME-İ AŞK

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü