En Yeniler

Gerçek Aşkın Alâmetleri

Muzaffer Efendi Hazretleri gerçek aşkın alâmetleri hakkında buyurdular ki :
Gerçek aşk, şu üç hâl ile belli olur :
  • Âşık olan kimse, sevdiğinin her sözünü, her arzusunu, her emrini başına tâc, derdli gönlüne ilâc bilir, kendisi için en büyük nimet ve devlet sayar ve hemen yerine getirir. Seven, sevdiğinin sözünü, dâimâ başkalarının sözlerine ve isteklerine tercîh eder.
  • Âşık, dâimâ ma'şûkunun yanında bulunmayı ve ondan hiç ayrılmamayı, başkaları ile birlikte bulunmaya her zaman tercîh eder.
  • Âşık, ma'şûkunun kendisinden râzı ve hoşnûd olmasını, dâimâ başkalarının rızâsına tercîh eder.
Efendi Hazretleri buyurdular ki :
Eğer gerçekden Hakk âşıkı isen, Hakk kelâmını kul kelâmına her zaman ve her yerde tercîh etmen lâzımdır. Eğer Hakk'ı seviyorsan, her hâl ü kârda O'nunla olman ve O'nu kendinde bulmalısın ve kalbinden, O'ndan gayrı ne varsa hepsini çıkarmalı ve kalbine O'nun muhabbetinden gayrı hiçbir muhabbeti koymamalısın ve dâimâ O'nun rızâsına tâlib ve cemâline râgıb olmalısın.
Şunu da unutma ki aşk, perdeleri yırtmak ve sırları çözmekdir. Aşk, cemâl-i yâri burada iken görmekdir. Zîrâ burada cemâl-i yâri göremeyen körler, yarın âhiretde de kör olacaklar ve yârin cemâlini orada da göremeyeceklerdir.
İşit Niyâzî'nin sözün bir nesne örtmez Hakk yüzün
Hakk'dan ayân bir nesne yok gözsüzlere pinhân imiş

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü