-->

En Yeniler

Gam Def'ine Mâ Meclis-i Rindânede Buldum


NUTK-İ ŞERÎF

Gam def'ine mâ meclis-i rindânede buldum
Bîmâr-ı gama şerbeti meyhânede buldum

Cânânımı bulsam deyu beyhûde gezerdim
Çok aradım âhir dil-i dîvânede buldum

Ben mu'tekif-i meykede-i 'aşk-ı Hudâ'yım
Dermânımı ben gerdiş-i peymânede buldum

Mahsûd-i cinândır bilirim halka-i tevhîd
Ol ravzayı bu halka-i 'irfânede buldum

Müştâk-ı gül ü sünbül-i ruhsâr-ı nigârım
Mestâneliğim dîde-i mestânede buldum

Müştak Baba
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü