En Yeniler

Firkat Ateşi

Âşıkları yakan firkat yani ayrılık ateşidir. Bu ateş, zâhirde büyük bir azâb olmakla berâber hakîkatde âşıkın derdinin dermânıdır. Firkat ateşinin faydalarını şöyle îzâh edebiliriz :
  • Firkat ateşi olmasaydı, vuslat zevki de olmazdı. Nâr-ı firkat ile yanıp tutuşmayan, âb-ı vuslatın kadr u kıymetini bilemez.
  • Nûr nârdan yani ışık ateşden zâhir olur. Nâr-ı firkat ile yanmayanın kalbinde muhabbetullah nûru zâhir olmaz.
  • Ateş, saf olmayanı saflaştırır. Nasıl ki altını saf hâle getirmek için çok yüksek sıcaklığa ma'rûz bırakmak ve eritmek gerekiyorsa, insanı da saflaştırmak için aşk ateşinde eritmek lazımdır.
  • Firkat ateşinin âhiretdeki karşılığı da cehennem ateşidir. Dünyâ hayâtında kötülüklerden kurtulamamış olan günâhkâr mü'minler, cehennemde yanıp saf hâle gelince cennete lâyık olurlar.
Firkat-i yârden yanarsın vuslatı arzû edüp
Sırr-ı "lâ-mevcûde"yi tevhîd ile işhâda gel
Hep kemâlât-ı bekâya sa'y edüp rûz u leyâl
Va'd-i ferdâya eriş muhtâr iken dünyâda gel
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü