En Yeniler

Ey Neş'em Zevkim Emelim Mesnedim


NUTK-İ ŞERÎF

Ey neş'em zevkim emelim mesnedim
Enîs-i rûhum murâdım mu'temedim

Sensin gönlümde cânım sensin benim ümmîdim
Sensin hemdem-i rûhum sensin gıdâ-yı cânım

Sensin benim hayâtım eğer sen olmasaydın
Bu gurbet illerinde dökülüp saçılmazdım

Nice nice himmetin nice lutfun var bende
İhsânın ve keremin çok nimetin var bende

Aşkın oldu cennetim sensin benim emelim
Senin aşkındır benim ışıtan gönül gözüm

Ömrüm boyunca senden aslâ ayrı kalamam
Sensin benim rûhumun rûhunda hep yaşayan

Ey gönlümün neş'esi hoşnûd olursan benden
Sa'âdetim olur tam işte tam da o zaman

Tâcü'r-Ricâl Hazret-i Râbiatü'l Adeviyye
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü