-->

En Yeniler

Ey Kardeşler Halvetde Bütün Râhatım Benim


NUTK-İ ŞERÎF

Ey kardeşler halvetde bütün râhatım benim
Çün ki her ân hâzırdır yanımdadır sevgilim

Hiç bir şey bedel olmaz O'nun azîz aşkına
Hep O'nun sevdâsından bütün bu çekdiklerim

Her yerde ve her şeyde şâhidim cemâline
Kıblem O'nun vechidir mihrâbımdır O benim

Benden olmazsa hoşnûd ölürsem O'na hasret
Âteşlere yanarım çekerim pek çok mihnet

Ey gönlümün tabîbi! Ey sa'âdet-i tâmmım
Vaslını lutf eyle ki şifâyâb olsun rûhum

Sensin benin hayâtım her ânımın neş'esi
Sensin benim tek neş'em neş'enle büyürüm ben

Ben dünyâyı ettim terk vaslınla beni kıl şâd
Bütün isteğim budur senden benim ilâhî

Tâcü'r-Ricâl Râbiatü'l Adeviyye
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü