-->

En Yeniler

Evvel Dahi Vâr İdi Cânımda Bu Aşk Odu


NUTK-İ ŞERÎF

Evvel dahi vâr idi cânımda bu 'aşk odu
Eşkere etmez idim bilirdim ki dost kodu

Dört kitâbı şerh eden bulmadı 'aşka çâre
Ne beğler ne sultânlar ne müderris ne kâdı

Yer gök kâim ırılmaz yeller esüp deprenmez
Her nesne muhkem olur 'aşk olıcak bünyâdı

'Aşk anadan doğmadı kimseye kul olmadı
Hükmüyle esîr kılar cümle bilişi yâdı

Günde bin kez yanaram râzıyam ben şol oda
Zîrâ şekerden şîrin bana 'aşkının odu

'Aşka Mecnûn olanlar assı-ziyândan fâriğ
Korkmaz ıssı sovukdan pes ne biliser odu

Ezelden benim fikrim "ene'l Hakk" idi zikrim
Henüz dahi doğmadan ol Mansûr-ı Bagdâdî

'Aşk odu cûş eyledi cânımı hôş eyledi
Kimse söyündüremez cânımda yanan odu

'Aşk çengine düşenin melâmet olur işi
Anın içün bed-nâmdır miskîn Yûnus'un adı

Yûnus Emre
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü