En Yeniler

Dü Cihânın Mülkünü Ta'mîr İçin Mürşidiz


NUTK-İ ŞERÎF

Dü cihânın mülkünü ta'mîr için mürşidiz
Gördüğün rü'yâları ta'bîr için mürşidiz

Çün odur Hakk'a vesîle meslek-i pîrânda
'Aşk ile dil şem'asın tenvîr için mürşidiz

Rabt-ı kalb ile o mîzâb-ı füyûz-i Hazret'e
Misk-i kâfûrla dili ta'tîr için mürşidiz

Nisbet-i iksîri zer-gevher eder 'âşıkları
Seyri teysîri sırları tebşîr için mürşidiz

İki 'âlemden elin çek sıdk ile teslîm olup
Mâsivâdan kalbini tathîr için mürşidiz

Hakk rızâsı râdiyye sırrında zâhir bî-gümân
Bil sa'âdet hüccetin temhîr için mürşidiz

Şeyh Abdurrahmân Sâmî Saruhânî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü