-->

En Yeniler

'Aşk Da'vâsın Kılan Kişi Hiç Anmaya Hırs u Hevâ


NUTK-İ ŞERÎF

'Aşk da'vâsın kılan kişi hiç anmaya hırs u hevâ
'Aşk evine girenlere ayrık ne meyl ü ne vefâ

Gerçek 'âşık olan kişi anmaya dünyâ âhiret
'Âşık değildir ol kişi yürüye 'izzeti kova

Her kim 'izzetden geçmedi 'âşıklık bühtândır ana
Hergiz girdiği yok durur 'aşk ile 'izzet bir eve

Dili ile 'aşk diyenler bilmediler 'aşk ne'ydüğün
Benim cevâbım sen eyit 'aşka 'izzet midir bahâ

'İzzet ü erkân kamusu bunlardır dünyâ sevisi
'Aşkdan haber eyitmesin kim dünyâ 'izzetin seve

Dünyâ vü 'izzet 'aşk ile bunlar sâzkâr olmadı
Vallah nükte benim değil 'aşk hâzırdır görmez revâ

Her kimde kim 'aşk var ise ayrık ne sığar ol yere
Dost döşeğine geçemez at u katır yâhûd deve

Bu cümle 'âşık olanlar 'aşk ile geldiler bile
Müşâhedeye gark olan düşmeyiserdir ol ava

Yûnus'u 'âşık deyüben zinhâr özenüp gelmeniz
Çok bezirgân ziyân eder varıcağız ırak çava

Yûnus Emre
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü