En Yeniler

Cân-ı Cânân İsteyenler Terk-i Cân Olmak Gerek


NUTK-İ ŞERÎF

Cân-ı cânân isteyenler terk-i cân olmak gerek
'Âlem-i devr-i zamânda bî-nişân olmak gerek

Lâ-müsellim kaydımış gavvâs olan gevher bulur
Gevher-i gayb isteyenler bî-nişân olmak gerek

Rükn-i a'zam sıdk u himmet i'tikâd-i pâk imiş
Bî-riyâ ihlâs-ı mahz bî-gümân olmak gerek

Nahv u sarf u mantık u hey'et nücûm u 'ilm-i tıb
Meclisin terk eyleyüp andan revân olmak gerek

Sen seni altun sanırsın altunun oda bırak
Sâfî olup gıll u gışdan pâk-cân olmak gerek

Bildiğin terk eylegil hestîliğin elden bırak
'Aşk ile pervâne tek bî-cism ü cân olmak gerek

Şems istersin ki Sultân sohbetine eresin
Kapusunda çok zamânlar pâsbân olmak gerek

Hazret-i Akşemseddîn Velî
Kuddise Sırruh

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü