En Yeniler

Bu Gönül Aşkınla Bî-karâr Oldu


SAFÂ ve CEFÂ

Bu gönül aşkınla bî-karâr oldu
Âteş-i hicrinle târumâr oldu
Ümmîd-i vuslatla düşdü gurbete
Cemâlin görünce bahtiyâr oldu

Uzakdan bakdıkça sen bî-vefâya
Dedim ki değer mi bunca cefâya
Bir nazar eyledin cevr ü sitemle
Hasta dil garkoldu zevk ü safâya

Sırrımı bilmeyen kalmadı benim
Aşkınla kül oldu bu cân ü tenim
Merhamet eyle gel dil-i nâşâde
Efendim ben senin sâdık bendenim

Bir ömür sürse de eğer bu çile
Nasılsa aşkınla düşmüşüm dile
Âşıkın hâlini sen ne bilirsin
Bülbülün feryâdı kâr etmez güle

Gönlümü cezbeden hüsn-i ânındır
Âşıka zulmetmek senin şânındır
Bir kerre yüzüme gülsen ne olur
Bu Aşkî hem kulun hem kurbânındır
Es-Seyyid Eş-Şeyh 
Muzafferüddîn Aşkiyyü'l-Cerrâhiyyü'l-Halvetî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü