-->

En Yeniler

Bir Kez Yüzün Gören Senin Ömrünce Hiç Unutmaya


NUTK-İ ŞERÎF

Bir kez yüzün gören senin ömrünce hiç unutmaya
Tesbîhi sensin dilinde ayruk nesne eyitmeye

Tâ'atına duran zâhid nazarına irer ise
Tesbîhini unudup ol ayruk secde de itmeye

Ağzına şeker aluban gözleri sana tuş olan
Unuta şekerini ayruk çiyneyüben yutmaya

Görse yüzün nûrunun balkıdığını gelüp
Ayın on dördü gecesi senden sebak itmeye

Ben seni sevdiğim içün eğer bahâ derler ise
İki cihân mülkün verem dahi bahâsı yetmeye

İki cihân dopdolu bâğ u bostân olur ise
Senin kokundan iyi gül bostân içinde bitmeye

Gül ü reyhânın kokusu 'âşık ile ma'şûkadır
'Âşık olanın ma'şûku hergiz ögünden gitmeye

İsrâfil sûrun üricek mahlûkât durugelicek
Senin ününden artuk hiç kulağı işitmeye

Zühre yere inübeni sazın nüvaht eyler ise
'Âşıkın 'işreti sensiz gözü ol yana gitmeye

N'ider 'âşık hânumânı sensiz cihânı ya cânı
İki cihân fedâ sana kimesne gümân tutmaya

Sekiz uçmağın hûrîsi eğer bezenüp geleler
Senin sevginden özgeyi gönlüm hiç kabûl etmeye

Bu dünyâda ne ola kim âhiretde ol olmaya
Hûriyle gılmân gelicek 'âşık elin uzatmaya

Yûnus seni seveliden beşâret oldu cânına
Her dem yeni dirlikdedir hergiz ömrün eskitmeye

Yûnus Emre
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü