En Yeniler

Bî-misâl Allah Eder İhsân İhsân Üstüne


NUTK-İ ŞERÎF

Bî-misâl Allah eder ihsân ihsân üstüne
Derdlinin her derdine dermân dermân üstüne

Cümleye ihsân ü lutfu bî-hisâb u bî-kıyâs
Cân u dilden farz olur şükrân şükrân üstüne

Taht-ı dilde şâh-ı hüsn ü ân ü şânı bir bilen
Cânı rağbet eylemez cânân cânân üstüne

Nev hilâl-i 'ıyd-i vuslat muhsine ihsân olup
Cân olur bî-ihtiyâr kurbân kurbân üstüne

Rûh-i düşvârı esîr-i zülf ü ebrû eyleyüp
Bahr-ı hayret mevc eder hayrân hayrân üstüne

Doğdu ol nûr-i ezel âfâk-ı eflâk-i dile
Bârik-i envârı hep lem'ân lem'ân üstüne

Zulmet-i nâr-ı cahîm hicrân-ı zevâle yüz tutup
Eşkim akdı sel gibi bârân bârân üstüne

Bende-i meftûnuyum ben tâ ezelden tâ ebed
Râzıyım her emrine fermân fermân üstüne

Mushaf-ı âyât-ı hüsnün seyr eden bî-ihtiyâr
Sıdk ile ikrâr eder îmân îmân üstüne

Sâmiyâ iklîm-i dilde hükm eden cânân bir
Olmadı bir mülkde hiç sultân sultân üstüne

Şeyh Abdurrahmân Sâmî Saruhânî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü