En Yeniler

Ben 'Âşık-ı Cânâneyem Cân u Cihândan Geçmişem


NUTK-İ ŞERÎF

Ben 'âşık-ı cânâneyem cân u cihândan geçmişem
Ben lâ-mekân seyrin bulup seyr ü mekândan geçmişem

Bâzâr-ı 'aşka gelmişem bâğ-ı cinândan geçmişem
İrüp gınâya fakr ile sûd u ziyândan geçmişem

'Ayne'l-yakîn ol dilberi cânım içinde görmüşem
Ben 'ârif-i Hakk'ım bu gün zann u gümândan geçmişem

Ey hâce mülk ü mâlını 'arz itme bana fahr ile
Ben genc-i bî-pâyân bulup hân ile mândan geçmişem

Bende olaldan o şehe sultân-ı 'âlem olmuşam
Dünyâ sarâyın terk idüp mîr ile hândan geçmişem

'Îsâ gibi râh-ı semâ tutdum anınçün cân ile
Nefsim huyun terk eyleyüp bu hâkidândan geçmişem

Ben Şems-i fânîyem beni ol şems-i cân mahv ideli
Ma'nâ göğün seyr itmeğe çerh-i duhândan geçmişem

Akşemseddin Velî
Kuddisse Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü