En Yeniler

Aşkını Terk Eylemez Kalbim Perîşân Olsa da


NUTK-İ ŞERÎF

Aşkını terk eylemez kalbim perîşân olsa da
Yüz çevirmez mahvolup râhında vîrân olsa da

Firkate sabr ü tahammül âşıka mümkün değil
Can dayanmaz âteş-i hicrâna bir an olsa da

Gözlerim görmek diler dâim seni her lahzada
Yoluna canlar verip aşkınla kurbân olsa da

Nevhayât bahş eyleyen ümmîd-i istikbâlime
Vuslatın nakdînesi sermâye-i cân olsa da

Bulmadım sensiz cihânın zevkini bir şeyde ben
Neş'e vermez rûhuma bezm-i gülistân olsa da

Dü cihânda Sâmî'ye sensin emel ey bî-misâl
Yok gözümde zerrece hûr ile gılmân olsa da

Şeyh Abdurrahmân Sâmî Saruhânî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü