En Yeniler

Aşkın Bidâyeti ve Nihâyeti

Muzaffer Efendi Hazretleri buyurdular ki :
Cenâb-ı Hakk ve Kâdir-i Mutlak olan Allah Celle Celâluhû Hazretleri, kâinâtı aşk ile halk etmişdir, aşk için halk etmişdir, aşk ile halk etmişdir ve sevgililerini  insanlardan seçmişdir.
Allah ile kul arasındaki muhabbet ve aşkın bidâyeti Allah'dandır. Allah bir kulu sevecek mi, önce onun kalbine kendi aşkını atar, sonra o kul Allah'ı sever. Karşılıklı bir muhabbet başlar. Allah ile kul arasındaki bu muhabbet, lisân ile ta'rîf olmaz. 
Allah sevdiğini de semâvâtda bulunan meleklerine şöyle i'lân eder : "Ben filan kimseyi sevdim siz de onu seviniz". Yine Cenâb-ı Hakk, meleklerin başı olan Hazret-i Cebrâil aleyhisselâma, "Kürre-i arda da seslenin, Allah filan kulunu sevdi, siz de seviniz" buyurur. Bunun üzerine semâda ve ardda olan bütün mahlûkât-ı ilâhiyye o zâta teveccüh ederler ve hepsi onu  severler. 
Allah'ın sevdiği o kul, böylece mahlûkât içinde mahbûb olur ve Hakk'la kâim olur. Aşk onu öyle bir hâle koyar ki, Hakk ile Hakk olur, kendi özünü bilir ve nereye baksa Hakk'ı görür. Zîrâ bu âlemde Hakk'ı görmeyen a'mâdır, yarın öteki âlemde de a'mâ olacakdır yani Hakk'ı göremeyecekdir. 
Bidâyet aşk ile başlamış, nihâyet aşk ile vuslat bulmuşdur.
Refref-i şevk ile lâhûta erer seyrânı
Cezbe-i 'aşk ile bir dilde ki feverân olsa

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü