En Yeniler

Aşk Şarâbı Ebedî Âşıkı Mahmûr Eyler


NUTK-İ ŞERÎF

'Aşk şarâbı ebedî 'âşıkı mahmûr eyler
Katresi bir dil-i vîrâneyi ma'mûr eyler

Sâkî-i bâde yed-i kudret-i cânân olıcak
Gam-ı dü âlemi bir lâhzada mehcûr eyler

İltifât eylese bir kerre cemâl-i pâki
Mahv edüp zulmeti ser-tâ-be-kadem nûr eyler

Vasl ü hicrânı şühûd vahdete yeksân olur
Zü'l-Celâl nârı cemâl nûrunu mestûr eyler

Ol cemâl mestânesi dâreyne etmez iltifât
Çün ki sevdâ-yı sivâyı o cemâl dûr eyler

Er olup dü âlemi terk eyleyen gelsin beri
Nisbete Sâmî Niyâzî anı destûr eyler

Şeyh Abdurrahmân Sâmî Saruhânî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü