En Yeniler

Aşk Eteğin Tutmak Gerek Âkıbet Zevâl Olmaya


NUTK-İ ŞERÎF

'Aşk eteğin tutmak gerek ‘âkıbet zevâl olmaya
'Aşkdan bir elif okuyan kimseden suâl olmaya

'Aşk dediğin bilir isen 'aşka gönül verir isen
'Aşk yoluna mâl ne olur cân dahi muhâl olmaya

Asilzâdeler nişânın eğer bilmek diler isen
Her sözünün ma'nâsı var sözü sebüksâl olmaya

'Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola
Kendini teslîm eyleye sözde kıyl ü kâl olmaya

Görmez misin sen arıyı her bir çiçekden bal eder
Sinek ile pervânenin yuvasında bal olmaya

Eğer güher ister isen hıdmet eyle 'âriflere
Câhil bin söz söyler ise ma'nâda miskâl olmaya

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil 'aşk elinden tiryâk olur
'İlm ü 'amel zühd ü tâ'at pes 'aşksız helâl olmaya

Yûnus Emre
Kuddise Sırruh
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü