En Yeniler

Allah Aşkı Gerçek Âşıkda Nasıl Tezâhür Eder?

Muzaffer Efendi Hazretleri buyurdular ki : 
Allahu Teâlâ'ya âşık olanların, nefs-i emmâreleri Allah yolunda makhûr, vücûdları aşk izinde hebâen mensûr ve bütün mahlûkât ve mevcûdât onların nazarlarında menfûr olur. Âşıklar, İbrâhim Edhem Hazretleri gibi, aşk yolunda tâc ve tahtlarını târumâr ederler, âşık-ı dîdâr-ı ilâhî olarak cennete giderler, cennet-i zâta dâhil ve cemâl-i lâ yezâle vâsıl olurlar. 
Allah aşkı, öyle ulu bir muhabbetdir ki, eğer bir kulun kalbine girerse, alâmetleri sanki ateş düşmüş gibi zâhir olur. Bu öyle bir aşk ateşidir ki, âşıkın her zerresine, od ve amber misâli nüfûz eder ve böylece âşıkın bütün a'zâlarından etrâfa güzel bir koku yayılır. 
Âşıkların irâdeleri ellerinden gider ve Mansûr gibi aşk yolunda berdâr olmakdan bile çekinmezler. Aşkullah ve muhabbetullah ateşi kalbe düşünce, kalbi tamâmen kaplar ve aşk-ı ilâhî kalbi kaplayınca da o kalb cezbe sâhibi olur ve cezbe-i Mevlâ ile meczûb görünür ve tıpkı Hallâc-ı Mansûr gibi Allah yolunda, Allah için darağacına gitmekden çekinmez hâle gelir ya da İbrâhim Edhem gibi, tâc ve taht gözüne hiç görünmez ve hepsini bir anda terkeder.  
Âşıklar, ancak cemâl-i ilâhîyi temâşâ ile mesrûr ve handân olabilirler.
Eğer 'âşık isen yâre sakın aldanma ağyâre
Düş İbrâhîm gibi nâre bu gülşende yanar olmaz
Kıyamazsan bâş ü câne uzak dur girme meydâne
Bu meydânda nice başlar kesilir hiç sorar olmaz

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü