-->

En Yeniler

Aldı Âgûşuna Hurşîd-i Mehâsin-ârâ


NUTK-İ ŞERÎF

Aldı âgûşuna hurşîd-i mehâsin-ârâ
Bilerek 'aşk ile bî-tâb u hilâl olduğumu

Merdüm-i dîdemi hâl etdi ruh-i rahşâne
Görerek dîdemi meftûn-i cemâl olduğumu

Fehm edüp sîne-i sîmînine ta'lîk etdi
Sadef-i sâf-ı muhabbet ile kâl olduğumu

Şeb-i zulmetde enîs etdi visâli görerek
Nâr-ı 'aşk ile yanup şem'a misâl olduğumu

Açdı gül gonca-i ruhsârını insâf ederek
Şiddet-i zâr ile bî-vâye vü lâl olduğumu

Tûtiyâ eyledi dü çeşmime hâk-i pâyin
Sâmî ruh-sûde görüp bî-perr u bâl olduğumu

Şeyh Abdurrahmân Sâmî Saruhânî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü