-->

En Yeniler

Ahlak İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Ahlâk ve fazilet, aklın dışarıdan görünüşüdür. Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.Ahlak ile ilgili sözler ve kısa mesajlar, Ahlak hakkında özlü kapak sözler, Ahlaka dair sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Ahlak ile ilgili sözleri, Ahlak ile ilgili güzel sözler, Ahlak ile ilgili mesajlar, Ahlak ile ilgili anlamlı sözler, Ahlak ile ilgili kısa sözler, Ahlak sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Ahlak

Ahlak İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. Hz. Muhammed S.A.V

2 ~ İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır. Hz. Muhammed S.A.V

3 ~ İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol. Hz. Muhammed S.A.V

4 ~ Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Hz. Muhammed S.A.V

5 ~ Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir. Hz. Muhammed S.A.V

6 ~ Kıyamet günü, bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır. Hz. Muhammed S.A.V

7 ~ Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da ameli bozar. Hz. Muhammed S.A.V

8 ~ Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Hz. Muhammed S.A.V

9 ~ İmanın kemali, güzel ahlakladır. Hz. Muhammed S.A.V

10 ~ Ruhumu kudret altında tutan ALLAH’a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer. Hz. Muhammed S.A.V

11 ~ Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. Hz. Muhammed S.A.V

12 ~ Güzel ahlâk, en güzel bir dosttur. Hz. Ömer

13 ~ Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hz. Ömer

14 ~ Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlâkıyladır. Hz. Ömer

15 ~ Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz. Ali

16 ~ Güzel ahlâk; Allah’a karşı isyan edilmeyen şeylerde, insanlara muhalefet etmektir. Hz.Ali

17 ~ Ahlaksızlık, karanlıkların dostudur. J.J.Rousseau

18 ~ Ahlak ve hukukun ilk kaynağı dindir. Leibniz

19 ~ Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır. Hz. Ali

20 ~ Ahlâk ve fazilet, aklın dışarıdan görünüşüdür. Hz.Ali

21 ~ Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. İmam-ı Gazali

22 ~ Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz. Napoleon Bonaparte

23 ~ Sen bizim suretimize değil, ahlakımıza bak. Mevlana

24 ~ Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlâktan daha üstün bir liyakat bulamadım. Mevlana

25 ~ Ahlâkı kötü insanlarla, sohbet etme ki günah işlemeye meyletmeyesin. İmam-ı Azam

26 ~ Ahlakın temeli, özgürlüktür. C.F.Meyer

27 ~ Namus ve ahlak hiç umulmadık zamanda mükafatını verir. Charles Perrault

28 ~ Din ve ahlak bir bütünün iki parçasıdır. Heine

29 ~ Milli ahlakı olmayan kavimlerde, medeniyet olmaz. Ziya Gökalp

30 ~ Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Montaigne

31 ~ Ahlâksızlık, ahlâkın var oluş nedenidir. Anatole France

32 ~ Ahlaksız insanlar, içilmez su gibidirler. Mektupçu Agah

33 ~ Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar. Anatole France

34 ~ Ahlâk, cemiyetin temelidir. François Rene de Chateaubriand

35 ~ Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder. Bernard Shaw

36 ~ Temel ahlak ilkeleri yoksa, boş yasalar ne işe yarar. Horatius

37 ~ Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Cordi Zeydan

38 ~ Ahlâklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur. Lao Tzu

39 ~ Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlâkla bir arada bulunması nadirdir. Confucius

40 ~ Ahlaksızlık; ahlakın mevcut olmasının nedenidir. Anatole France

41 ~ Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur. Bernard Shaw

42 ~ Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. M. T. Cicero

43 ~ Cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey, ahlaktır. Anonim

44 ~ Ahlaksızların, dürüstlerden çok kazandığı ülke bir gün batar. Mephisto

45 ~ Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü öcünü çabuk alır. Lev Tolstoy

46 ~ İnsanoğlu yaradılışta ahlaklıdır, onun ahlakını toplum bozar. La Fontaine

47 ~ Ahlâk da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz; ancak yaşanır. Ernest Renan

48 ~ Güzel ahlâk; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

49 ~ Hiçbir mücadele yoktur ki, ahlak esasına dayanmadan ilerleyebilsin. Mustafa Kemal Atatürk

50 ~ Her şeyde ahlak denilen kavram vardır; yeter ki aramasını bilin. Lewis Carrol

51 ~ Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw

52 ~ Ne kadar yükselirsen yüksel, ahlak ve faziletten yoksunsan bir hiçsin. Johann Herder

53 ~ Ahlâk ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner. Eflatun

54 ~ Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mes’uliyet de olmaz. J.Simon

55 ~ Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır. Abdullah bin Abbas

56 ~ Güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır. Şah Şüca Kirmani

57 ~ Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı. Nicolas Boileau

58 ~ Ahlak, insanları burunlarından sürüklemek için yaratılan bir araçtır. Friedrich Nietzsche

59 ~ Ahlâk,üç haslette aranır. Onlar da; haramdan uzaklaşmak, helâlı aramak ve aile efradına imkân nispetinde genişlik göstermektir. Hz.Ali

60 ~ Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carrel

61 ~ Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur. İsmet İnönü

62 ~ Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar. M. T. Cicero

63 ~ Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir. Lord Chesterfield

64 ~ Ahlâk konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır. Mark Twain

65 ~ İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlâk sistemi, kurmaya muvaffak olamadı. Socrates

66 ~ Yoldaşların en iyisi güzel ahlâktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye, en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz. Hz. Ali

67 ~ Evvelleri ”Ahlak, kitaplarda kaldı.” derlerdi, şimdi ”Eski kitaplarda kaldı.” diyeceğiz. İ.Hakkı Bıçakçızade

68 ~ Ahlâkın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir. Wolfgang Van Goethe

69 ~ En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlâkları bozuk olanlardır. Graham Greene

70 ~ Ahlak dersi veren erkek,çok kere iki yüzlüdür; Ahlak dersi veren kadın ise her zaman çirkindir. Oscar Wilde

71 ~ Ahlâk; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar. İmam-ı Gazali

72 ~ Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlâk güzelliğidir. Çünkü ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir. Ali Fuat Başgil

73 ~ Ahlaka yükseklik veren; ne irfan ne de vicdandır. İnsanlardaki fazilet hissi, Allah korkusundandır. M.Akif Ersoy

74 ~ Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak. Ölüleri diriltmekten daha iyidir. William Ellery Channing

75 ~ Kültürlü insanların ahlâk çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür. Wolfgang Van Goethe

76 ~ Kaybetmeyi ahlaksız bir teklife tercih et. İlkinin acısı bir an, diğerinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Kızılderili Atasözleri

77 ~ Biliyor musunuz, benim eserlerime Avrupalılar neden ahlâksız diyorlar; çünkü onların ahlâkını, olduğu gibi ortaya koyuyorum. Oscar Wilde

78 ~ Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır. Albert Einstein

79 ~ Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlâkı gizleyemez. Andre Maurois

80 ~ Aydınların görevleri son derece büyüktür. Hiçbir millet yoktur ki ahlâk ilkelerine dayanmadan aydınlansın; ilerleyebilsin. Mustafa Kemal Atatürk

81 ~ Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelerle, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlâki değerlerine bağlıdır. Martin Luther King

82 ~ Ahlâk, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir. Immanuel Kant

83 ~ İnsan, yeryüzünde olan şeyleri görmezlikten ve bilmezlikten gelme hakkına sahip değildir ve bunun böyle olması gerektiren,çok üstün ahlaki nedenler vardır. Dostoyevski

84 ~ Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlâkını soysuzlaştırmak kafidir. Peyami Safa

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü