-->

En Yeniler

Adalet İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. Adalet ile ilgili sözler ve kısa mesajlar, Adalet hakkında özlü kapak sözler, Adalete dair sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Adalet ile ilgili sözleri, Adalet ile ilgili güzel sözler, Adalet ile ilgili mesajlar, Adalet ile ilgili anlamlı sözler, Adalet ile ilgili kısa sözler, Adalet sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Adalet

Adalet İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Allah size insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder. Kur’an-ı Kerim

2 ~ Söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaletli olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun. Kur’an-ı Kerim

3 ~ Ey iman edenler; adaleti titizlikle ayakta tutun, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun, hislerinize uyup adaletten sapmayınız.” (Kur’an-ı Kerim

4 ~ Söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaletli olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun. Kur’an-ı Kerim

5 ~ Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hadis-İ Şerif

6 ~ Cennet”e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır. Hadis-i Şerif

7 ~ Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. Hadis-i şerif

8 ~ Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. Hadis-i şerif

Adalet

9 ~ Adalet güzeldir; fakat devlet yöneticilerinde olursa daha güzeldir. Hadis-i şerif

10 ~ Bir saatlik adalet, yetmiş yıllık ibadetin yerini tutar. Hadis-i şerif

11 ~ Huzuruna gelen herkese hürmet edip eşit muamele yap, ta ki zayıf, senin adaletinden ümitsizliğe düşmesin, kuvvetli de hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın. Hz. Ömer

12 ~ Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer

13 ~ Bir millete baş olmanın ilk ve en büyük şartı, adil olmaktır. Hz. Ömer

14 ~ Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. Hz Ali

15 ~ Adalet halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir. Hz. Ali

16 ~ Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm nedir? Dikenlere su vermek… Mevlana

17 ~ Adalet; daha kötüye, daha kötü; ceza verilmesini emreder. Mevlana

18 ~ Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman

19 ~ Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal Atatürk

20 ~ Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir. M. Kemal Atatürk

21 ~ Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. Farabi

22 ~ Adalet evrenin ruhudur. Ömer Hayyam

23 ~ Hükümdar adaletli olursa, yeryüzünde Allah’ın adalet ve şefkatten uzak olursa, şeytanın halifesi olur. İmam-ı Gazali

24 ~ Eşit davranarak değil,hakkını vererek ”adil” olunur. Ali Suad

25 ~ Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. Falih Rıfkı Atay

Adalet

26 ~ Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir. Aliya İzzet Begoviç

27 ~ Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman. Nizami

28 ~ İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. A. Hamdi Tanpınar

29 ~ Adalet, öyle bir binadır ki asla viran olmaz. Lokman Hekim

30 ~ Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. Anonim

31 ~ Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. Cami

32 ~ Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış. Kilis Sözü

33 ~ Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Anonim

34 ~ Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. Anonim

35 ~ Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. Timurlenk

36 ~ Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun

37 ~ Bir insan sahip olabileceği en büyük erdem adalet vasfına sahip olmasıdır. Ali Bulaç

38 ~ Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır. Sadi

39 ~ İlahi adaletin kesin delilini mi istiyorsun; bak herkes ölür, herkes! M. Rasim Mutlu

40 ~ Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. İ. Kant

41 ~ Adalet, tanımlanmamıştır, ‘taşın tam gediğine konulması’dır, yani ‘her şeyin yerli yerine konulması’, ‘her hak sahibine hakkının verilmesi’dir. Ali Bulaç

42 ~ Adalet, tabiat düzenine uymaktır. H. Ziya Ülken

43 ~ Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlaktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür. Hakan Yıldız

44 ~ Adalet, toplumların nefes borularıdır. Raif Necdet Kestelli

45 ~ Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. Eflatun

46 ~ Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar. Cenab Şahabettin

47 ~ Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. Suat Taşer

48 ~ Adaletin olduğu yerde derman bulunur her derde. Önder Demir

49 ~ Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar; Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. Yusuf Has Hacip

50 ~ İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. Voltaire

51 ~ Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Emile Zola

52 ~ Yurdun ruhu, gücü, zaferi; ancak adalette ve gönül yüceliğindedir. Emile Zola

53 ~ Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. Chateaubriand

54 ~ Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet dağıtmaktır. Voltaire

55 ~ Medeniyetin ilk şartı adalettir. Freud

56 ~ Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. Tucker

57 ~ Adalet kutup yıldızı gibi, yerinde durur ve kalan her şey onun etrafında döner. Konfüşyus

58 ~ Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. Thomas Addison

59 ~ Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. Bernard Shaw

60 ~ Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Konfüçyüs

61 ~ Bir rejim; halkın adalete inanmaz bir noktaya gelince,o rejim mahkum olmuştur. Montesquieu

62 ~ Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. Diderot

63 ~ Mutlak hak mutlak haksızlıktır. Cicero

64 ~ Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering

65 ~ Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Fransız Özdeyişi

66 ~ Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. Hanry Clay

67 ~ Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek. Ulpianus

68 ~ Geç kalan adalet, adaletsizliktir. W.S.Landor

69 ~ Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. Herakleitos

70 ~ Memleket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikle yıkılır. Alman Özdeyişi

71 ~ Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William Watson

72 ~ Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. Lacordaire

73 ~ Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyururlar. Voltaire

74 ~ Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır. Tacitus

75 ~ Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. Daniel Defoe

76 ~ Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir. Landor

77 ~ Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. Simeon Luce

78 ~ Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. Georges Clemencau

79 ~ Acımak adaletin şanındandır, bunu yalnızca zorbalar acımasızca kullanırlar. Shakespare

80 ~ Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

81 ~ Adalet, erdemden başka bir şey değildir. Socrates

82 ~ Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. Demokritos

83 ~ Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. Sokrates

84 ~ Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. George Duhamel

85 ~ Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. Cicero

86 ~ Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Montaigne

87 ~ Yargıcın görevi, olayın yalnız kanıtlarını değil, hangi koşullar altında geçtiğini de göz önünde tutmaktır. Ovidius

88 ~ Adalet, insan topluluğunun kutsî bağıdır. P.D.Guozit

89 ~ Geç kalan adalet adaletsizliktir. Walter Savage Landor

90 ~ Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. Beethoven

91 ~ İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Victor Hugo

93 ~ Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. Seneca

93 ~ Adaleti yüksek bir konum olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. William Ellery Channing

94 ~ Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. Socrates

95 ~ Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. Mahatma Gandhi

96 ~ Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. Konfüçyus

97 ~ Hiçbir fazilet, adalet kadar büyük olamaz. Thomas Edison

98 ~ Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. Emile Zola

99 ~ Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli. Goethe

100 ~ Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. Napoleon Bonaparte

101 ~ Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Anatole France

102 ~ Masum bir insanı mahkum etmektense, suçlu bir adamın kurtulmasının riskini üstlenmek daha iyidir. Voltaire

103 ~ Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Joseph Joubert

104 ~ Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. François V. La Rochefoucauld

105 ~ Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. H.G.Mirabeau

106 ~ Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. Guizot

107 ~ Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. Henry David Thoreau

108 ~ Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. Balzac

109 ~ Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. Mahatma Gandhi

110 ~ Doğru olan, haklı olandır. Alexander Pope

111 ~ İki barışçı güç vardır: Adalet ve ahlâk. Wolfgang Van Goethe

112 ~ Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Joseph Joubert

113 ~ Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. Lacordaire

114 ~ Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. Fenelon

115 ~ Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal

116 ~ Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, yine de kuvvetlidir. John Webster

117 ~ Elde edilecek bir menfaati olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hiçe sayan, verdiği sözü unutmayan; tam bir insandır. Konfüçyus

118 ~ Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. Konfüçyüs

119 ~ Bir devlette adalet olur da yargıçlar hakka uyarsa, büyükler gibi küçükler de rahat yaşar. Ezop

120 ~ Adalet mülkünden kim yüz çevirse, ona âkil demez akıllı kimse. Nizami

121 ~ Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. J.J.Rousseau

122 ~ Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. V.Cuosin

123 ~ Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var. Friedrich Schiller

124 ~ Adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. Herakleitos

125 ~ Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yapılmış bir tehdittir. Charles de Montesquieu

126 ~ Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Mahatma Gandhi

127 ~ Ahlâki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. La Cordaire

128 ~ En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak. Bernard Shaw

129 ~ Adalet olmadan, düzen olmaz. Albert Camus

130 ~ Devletlerin sarsılmayan temelini, adalet teşkil eder. J. Pindare

131 ~ Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir. Andi İvey

132 ~ Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. A.Rıza Türel

133 ~ Adaleti seven bir insan için her yer emniyetlidir. Epictetos

134 ~ Adaletsizlik karara acılık, geciktirme de tatsızlık verir. Francis Bacon

135 ~ İnsanları, yalnız ve ancak adalet doyurur. Ralph Waldo Emerson

136 ~ Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. Lao-Tse

137 ~ Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. Froude

138 ~ Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir; ama itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı… Elie Wiesei

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü