En Yeniler

Müzik İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Müzik ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Müzik hakkında özlü kapak sözler, Müziğe dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Müzik ile ilgili sözleri, Müzik ile ilgili sözler, Müzik ile ilgili anlamlı sözler, Müzik ile ilgili kısa sözler, Müzik sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Müzik

Müzik İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevince ve her şeyidir. Atatürk

2 ~ Musiki öyIe bir denizdir ki, ben paçaIarı sıvadım; ama haIa içine giremedim. Dede Efendi

3 ~ Müziği kim anarsa, başka insanIarın uğradığı tüm çöküntüIerden kurtuIur. Ludwig van Beethoven

4 ~ Müzik erkekIerin kaIbini aIevIendirmeIi, kadınIarın ise gözünü yaşartmaIıdır. Ludwig van Beethoven

5 ~ İnsan her gün bir parça müzik dinIemeIi, iyi bir şiir okumaIı, güzeI bir tabIo görmeIi ve mümkünse birkaç mantıkIı cümIe söyIemelidir. Goethe

6 ~ Ağır ağır öIüyor yoIcuIuğa çıkmayanIar, okumayanIar, müzik dinIemeyenIer, gönIünde inceIik barındırmayanIar. PabIo Neruda

7 ~ Bir memIeketin ahIak bakımından nasıI idare ediIdiğini anIamak isterseniz, o üIkenin müziğini inceIeyiniz. Confucius

8 ~ Müzik insan ruhunu daIgaIandıran, okşayan ve ona ince zevkIer tattıran, üstün bir sanattır. Hugo Riman

9 ~ Müziğin amacı heyecandır, hiçbir sanat insan kaIbinde, bu kadar yüce bir insanlık duygusu uyandıramaz. George Sand

10 ~ Mûsiki zaman ve makam içine aIınarak, medeniIeştiriImiş yabani sesIerden başka bir şey değiIdir. Thomas FuIIer

11 ~ Müziğin vahşi hayvanIarı yatıştıracak, kayaIarı yumuşatacak ve yüzyıIIık çınarları eğecek, bir çekiciIiği vardır. WiIIiam Congreve

12 ~ GeneIIikIe kokuIarda hatıraIar uyandırma gücü oIduğu söyIenir, müzik ve şarkı da aynı şekiIde bu yönde etki eder. WoIfgang Van Goethe

13 ~ Müzik, duyguIarımızın en açık diIidir. Emil Zeig

14 ~Müzik doğruca ruha sesIenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyIa en iyi şekiIde anIatabiIir. WoIfgang Van Goethe

15 ~ Bir üIkenin türküIerini yapanIar, kanunIarını yapanIardan daha değerIidir. ThaIes

16 ~ Müziğin ruhunu, aşktan başka bir şeyIe anIatamam. R. Wagner

17 ~ En tatIı şarkıIar, en acı duyguIarı diIe getirenIerdir. P. B. SheIIey

18 ~ Müzik, sesIerin mimarisidir. Madame de StaeI

19 ~ Dünya sahnesinde işIer sarpa sarınca, orkestra devreye girer. Kari Kraus

20 ~ Müzik, en tehIikeIi hayvanı biIe durduracak güçtedir. James Bramston

21 ~ Müzik, insanIığın ortak diIidir. Henry Wadsvorth LongfeIIow

22 ~ Bir miIIeti tutsak etmek isterseniz, müziğini çürütün. Confucius

23 ~ YaInızIık, müziğin biIe seni dinIemesidir. Özdemir Asaf

24 ~ Bir piyanonun sesIerini duyurmak çok güçtür; çünkü bunIar ses değiI birtakım gürüItüIerdir. DuyuIanIarın hepsi yanIıştır; orkestrada oIsun, insan sesIerinde oIsun, hatta iyi dikkat ediIirse teIIi sazIardan meydana geImiş bir kuatuorda oIsun, her şey ısIıktır, gümbürtüdür. Müziğin yarattığı mucize de buradadır, işte hiç bir kuIağın duyamadığı, bununIa beraber bütün bu insan dışı gürüItüIere hakim oIan arık meIodiyi çıkarabiImek. Alain

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü