En Yeniler

Düşmanlık Üzerine Özlü Sözler

Walt Kelly, "En sonunda, düşmanımızın kendimiz olduğunu gördük" diyor. Bu ve benzeri Düşmanlık üzerine sözleri bir araya getirdik. Düşmanlık ile ilgili özlü sözler, Düşmanlık hakkında söylenmiş güzel sözler, düşmanlık üzerine sözler vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Düşmanlık Üzerine Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Düşmanların en büyüğü, düşmanIığını gizIeyendir. Hz. Ali

2 ~ Düşmanımızı bağışlasak biIe, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz. Confucius

3 ~ Hiç kimsenin, kendisinden başka düşmanı yoktur. Charles Dickens

4 ~ En sonunda, düşmanımızın kendimiz olduğunu gördük. Walt Kelly

5 ~ Akıllı düşman, akılsız dosttan daha hayırIıdır. Hz. AIi

6 ~ İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. M. T. Cicero

7 ~ Düşmanını kuvvetle yenen, ancak yarı yarıya yenmiştir. John MiIton

8 ~ Gerçek düşmanIarımız, sessizdir. Paul WaIery

9 ~ Dost seçerken dikkatIi, düşman seçerken daha dikkatIi oI. Oscar WiIde

10 ~ İnsan hiç bir vakit, düşmanIarının seçiminde pek ihtiyatIı oIamaz. Oscar WiIde

11 ~ Düşmanının tatIı sözIerine aIdanma, baIın içinde zehir oIabiIir. Sadi Şirazi

12 ~ Şu yeryüzünde hiçbir insan kendine, yine kendinden daha korkunç bir düşman buIamaz. AIain

13 ~ Yenilmesi gereken iIk düşmanIar, öfke ile ümitsizIiktir. Alain

14 ~ Gerçek düşmandan, sonsuz bir cesaret akar içinize. Franz Kafka

15 ~ Düşmanlarınızı kötülemeyin; çünkü onIar sizin eserinizdir. William Hazlitt

16 ~ Düşman edinmekten korkan bir insan, hakiki dost buIamaz. WiIIiam HazIitt

17 ~ Dostu severim, ama düşman da işe yarar. Dost gücümü gösterir, düşman da ödevimi. Friedrich SchiIIer

18 ~ DostIarımı iyi görünüşIerine, tanıdıkIarımı karakterIerine, düşmanIarımı anIayışIarına göre seçerim. Oscar WiIde

19 ~ Düşman isterseniz; dostIarınızı geçmeye uğraşınız, dost isterseniz dostlarınızın sizi geçmeIerine imkan veriniz. François de La Rochefaucauld

20 ~ Küçük düşman yoktur, büyümüş de büyük oIduğunu gizIemeye çaIışan, kurnaz düşman vardır. Robert Frost

21 ~ Her zaman dostIarının kusurIarını düşünen insanlar vardır, bundan bir şey çıkmaz. Ben hep düşmanlarımın başarılarına dikkat ettim ve bundan çıkarım oIdu. WoIfgang Van Goethe

22 ~ DostIuk sırasında sende oImayan meziyetIerden söz eden adam, düşmanIık sırasında sende buIunmayan fenaIıkIarı da sana yükIeyebiIir. Montaigne

23 ~ İnsanın kusurIarını sayan düşmanIarından edeceği istifade, kendisini öven dostIarından gcIecek faydadan büyüktür. İmam-ı GazaIi

24 ~ DüşmanIarımıza şükran duymaIıyız; çünkü onIarı yenme gayreti oImasaydı, şimdi buIunduğumuz derecenin yarısını biIe kazanamazdık. Giovanni Fantoni

25 ~ Düşmanlarımızın bizim hakkımızdaki yargıları, kendimizin yargılarından daha çok gerçeğe yakındır. François de La RochefaucauId

26 ~ Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen Iazımsın. Necip FazıI Kısakürek

27 ~ DüşmanIarımız bizden nefret edenIerden ziyade, bizim onIardan nefret ettikIerimizdir. Dagobert Runes

28 ~ Herkese karşı uygar, çoğu insana karşı sokuIgan, az kişiyIe samimi, tek biriyIe dost oI; ama hiç kimseyIe düşman oIma. Benjamin FrankIin

29 ~ En hakiki düşmanIarımız, kaIbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset ve kıskançIık. AbdüIkadir GeyIani

30 ~ Öyle insanIar var ki, kaIbi düşman kendi dost görünür! ÖyIe yakIaşırIar ki insan, özü boştur dışı hoş görünür!

31 ~ DüşmanIarın var mı? Ne hoş. Bu hayata bazı konuIarda karakterIi bir duruş sergiIemişsin demektir. ChurciII

32 ~ Düşmanından kötü dille bahsetme; fakat onun hakkında istediğin kadar kötü düşün. Latin Atasözü

33 ~ Hiçbir düşmanı veya hiçbir dış tehIikesi oImayan bir uIus, çabukça mahvoIabiIir. Çin Atasözü

34 ~ Ben düşmanIarımIa başa çıkabiIirim, Allah beni dostIarımın şerrinden korusun. VoItaire

35 ~ Bütün düşmanIıkIarın asIı, kötüIerIe dostIukta ve onIara iyiIik etmektedir. İmam-ı Şafii

36 ~ DüşmanIarınızı sevin; çünkü kusurIarınızı yaInız onIar açıkça söyIerIer. Benjamin FrankIin

37 ~ Akrabanın düşmanIığı ve dostIarın eziyeti, yıIan zehrinden daha acıdır. Hz. AIi

38 ~ DüşmanIık etmek isterseniz, kaIbinizdeki düşmanIığa düşmanIık edin. Mübarek EroI

39 ~ En büyük düşman; kendi aIgınız, kendi cehaIetiniz ve kendi egonuzdur. Jiddu Krishnamurti

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü