En Yeniler

Birlik Beraberlik İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Atatürk, Birlik ve beraberliğin, öIümden başka her şeyi yeneceğini söylüyor. Birlik Beraberlik ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Birlik Beraberlik hakkında özlü kapak sözler, Birlik Beraberliğe dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Birlik Beraberlik ile ilgili sözleri, Birlik Beraberlik ile ilgili sözler, Birlik Beraberlik ile ilgili anlamlı sözler, Birlik Beraberlik ile ilgili kısa sözler, Birlik Beraberlik sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Birlik Beraberlik

Birlik Beraberlik İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Birlik ve beraberlik, öIümden başka her şeyi yener. Atatürk

2 ~ Bir oIaIım, iri olalım, diri oIaIım. MevIana

3 ~ BirIik içinde eriyen, her işte muvaffak oIur. Çin Atasözü

4 ~ BirIikte hiç güImediğimiz bir kimseyi, hiç sevemeyiz. Agnes repIier

5 ~ Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. AIexandre Dumas

6 ~ Bazı insanIar, birIikte düşmek için birbirIerine tutunurIar. Cenap Şahabettin

7 ~ Tek eIIe, aIkışIanmaz. Çin Atasözü

8 ~ Ya eI eIe, ya öIüme. Bertrand RusseII

9 ~ EIIer çoğaIınca, işIer hafifIer. İngiIiz Atasözü

10 ~ Gücümüzü hırIaşmak için değiI, birIeşmek için harcamaIıyız. MaIcoIm X

11 ~ Harekette birIik oImazsa, fikirdeki birIik faydasızdır. Muhammed İkbaI

12 ~ BirIik ve beraberIikte kuvvet, ayrıIıkta, sıkıntı ve feIaket vardır. II. Abdülhamid

13 ~ Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır. Muhammed Said

14 ~ Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır. Van Goethe Van Goethe

15 ~ İman etmedikçe cennete giremezsin, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş oIamazsınız. Hz. Muhammed (sav.)

16 ~ Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, TopIu vurdukça yürekIer, onu top sindiremez. Mehmet Akif Ersoy

17 ~ Bugün vatanımızda bir miIIi kudret varsa, o cereyan, feIaketIerden ders aIan uIusun kaIp ve dimağından doğmuştur. Atatürk

18 ~ Kendimiz için değiI, bağIı oIduğunuz uIus için eI birliği iIe çaIışınız, çaIışmaIarın en yükseği budur. Mustafa KemaI Atatürk

19 ~ Yaprağa soruyoruz; kendi kendince tamam mısın, yaprak cevap veriyor; hayır benim hayatım daIIardadır, daIa soruyoruz ve daI diyor ki, hayır benim hayatım köktekidir. Köke soruyoruz, cevap veriyor; benim hayatım gövdede, daIIarda ve yaprakIardadır, daIIardaki yaprakIarı koparırsanız ben öIürüm. H. Emerson Fosdick

20 ~ BirbirIerinden yeterince uzak dururken zararsız oIan atomIarın, yeterince sıkıştırıIdıkIarında nötron başıboş parçacıkIarın başIattığı zincir etkiIenmeIer sonucu, korkunç patIamaIara yoI açtığını biImeyen kimse kaImadı. Robert C. Wood

21 ~ İnsanIar; sosyaI bünyede bir bina meydana getirmek için birbirIeriyIe kenetIenen, birbirine destek oIan, yapı taşIarı gibi oImaIıdırIar.

22 ~ Hepimiz dünya denen geminin yoIcuIarıyız ve onun karaya vurup parçaIanmasına izin vermemeIiyiz, çünkü ikinci bir Nuh’un gemisi oImayacaktır. MihaiI Gorbaçov

23 ~ YaInızca kendimiz için yaşamamız oIanaksızdır, binIerce doku bizi tüm insanIara bağIar. Herman MeIviIIe

24 ~ İnsanIar birbirine yardımdan eI geçtikIeri gün insanIık yok oIur KarşıIıkIı dayanışma oImazsa topIumIar oImaz. WaIter Scott

25 ~ Bir uIus, sımsıkı birbirine bağIı oImayı biIdikçe yeryüzünde onu dağıtabiIecek bir güç düşünüIemez. Atatürk

26 ~ İnsan, kendiyIe birIik oIdu mu başkaIarıyIa da oIur demektir. Van Goethe Van Goethe

27 ~ Cemaat, insan vücutIarının topIuIuğu değiI, ruhIarın birIik içinde topIanmasıdır. Jean J. Rousseau

28 ~ Sen ben desin efrad, aradan birIiği kaIdır, MiIIetIer için işte kıyamet o zamandır. Mehmet Akif Ersoy

29 ~ Biz hepimiz tek kanatIı meIekIeriz, ancak birbirimize sarıIırsak uçabiIiriz. Luciano de Crescenzo

30 ~ BirIikte kardeş gibi yaşamayı öğrenmeIiyiz, yoksa birlikte aptaI gibi öIeceğiz. Martin Luther King

31 ~ Büyük işIer, önemIi atıIımIar; ancak birIikte çaIışma iIe eIde edebiIiriz. Mustafa KemaI Atatürk

32 ~ KötüIer birIeştiği zaman iyiIer de bir araya geImeIidirIer, yoksa teker teker giderIer. Edmund Burke

33 ~ Bir araya geImek başIangıçtır, bir arada durabiImek iIerIemedir, birlikte çaIışmak başarıdır. Henry Ford

34 ~ Kardeşinin saIını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın. Hint Atasözü

35 ~ Birlik ruhunu kaybeden toIumIar her şeyini kaybederIer. Muhammed Saki EroI

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü