-->

En Yeniler

Özgürlük İle İlgili Tüm Sözler ve Mesajlar

Özgürlük ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Özgürlük hakkında özlü kapak sözler, Özgürlüğe dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlülerin Özgürlük ile ilgili sözleri, Özgürlük ile ilgili sözler, Özgür Olmak ile ilgili anlamlı sözler, Özgürlük ile ilgili kısa sözler, Özgürlük sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Özgürlük

Özgürlük İle İlgili Ünlü Düşünürlerin Sözleri

Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz.

A. J. Cronin

Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim.

Abraham Lincoln

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler.

Abraham Lincoln

Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir.

Albert Camus

Eskiden insanlar sadakat ve itaate bağlanırlardı. Bugün insanlar, hürriyet ve tenkide önem veriyorlar.

Alexis Carrel

Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir.

Anastasius Grün

Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur.

Aziz Nesin

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler, ne selameti ne de hürriyeti hak etmişlerdir.

Benjamin Franklin

Savaşları kazanabilir kentleri zapt edebilirsiniz; ama ulusları fethedemezsiniz.

Bernard Shaw

Özgürlük sorumluluk getirir, insanların çoğunun özgürlükten korkması bundandır.

Bernard Shaw

En güzel özgürlük kölelerin düşlerinde gördüğüdür, özgürlüğün korkutucu yanlarını bilmez köleler.

Bernard Shaw

Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir.

Cenap Şehabeddin

Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır.

Charles de Montesquieu

Tanrı, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.

Daniel Webster

İnsan hür olmadan, huzurlu ve mesut olamaz.

Dante Aiighieri

Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır.

Denis Diderot

Özgürlük bir kere kazanılıp ilelebet muhafaza edilemez, onu her nesil, her gün yeniden kazanmak zorundadır.

Dwight Eisenhower

İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette, hürriyete hak kazanırlar.

Edmund Burke

Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir.

Epicuros

Başkasının özgürlüğüne saygı gösterelim; ama aynı zamanda bayrağımızı da koruyalım.

Frederic Amiel

Hürriyet ilk kök salmaya başladığı devrede, gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir.

George Washington

Modern özgürlük, derebeylik dönemindeki köleliğin düşünce tutsaklığıyla yer değiştirmesinden başka bir şey değildir.

Henry David Thoreau

Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır.

Herbert Spencer

Ancak kendi kendisini yönetebilen, akıllı insanlar özgürdür.

Horatius

İnsan özgürlüğü başkasından dilenenez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir.

Ignazio Silone

Kendi kafasıyla düşünen insan özgürdür, doğru olduğuna inandığı şeyler için mücadele eden insan, özgürdür.

Ignazio Silone

İnsanların özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.

J. Paul Sartre

özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.

Jean J. Rousseau

Özgürlük çok pahalı bir maldır, paradan daha değerli olan kırmızı kanla alınır.

Jean J. Rousseau

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır.

John Simon

Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mesuliyet de olamaz.

John Simon

Ey özgürlük! Adalet varsa sen de varsın.

Joseph Joubert

Ancak tutkulardan önce hakka yer veren bir ülkede, gerçek özgürlük var demektir.

La Cordaire

Hürriyet hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler.

La Cordaire

Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek bir iradesi değil midir?

La Cordaire

Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir.

Manuel Foy

Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir.

Mihayloviç Dostoyevski

Yaşadığım sürece hayatımı Afrikalılar'ın mücadelesine adadım, beyaz egemenliğine karşı savaştım, siyah egemenliğine de karşı savaştım. İnsanların eşit fırsatları paylaşarak uyum içinde yaşayacakları özgür bir toplum hayalini kurdum hep.

Nelson Mandela

Doğa dilsiz hayvanlara bile, özgürlük vermiştir.

P. C. Tacitus

Ya özgürlük verin bana, ya ölüm.

Patrick Henry

Özgürlük ve güvence arasında zıtlık değil bağlılık vardır, ya ikisi de olur ya da hiçbiri olamaz.

Romsery Clark

Hürriyeti, en iyi demokratik rejimler sağlar.

Robert P. Patterson

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.

Said Nursi

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer.

Stefan Zweig

Özgürlük ağacı arada sırada zorba zalimlerin kanıyla sulanmalıdır, çünkü bu onun doğal gübresidir.

Thomas Jefferson

Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi.

Thomas Jefferson

Kim özgürlüğün bereketlerinden yararlanmak isterse ona yardım etmek sıkıntısına katlanmalıdır.

Thomas Paine

Bir insanın her şeyini alabilirsiniz elinden tek bir şey dışında, özgürlüğünü, kendi yolunu seçme özgürlüğünü.

Victor E. Frank

Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm; fakat hürriyet uğrunda aşkımı da feda ederim.

Victor Hugo

Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir.

Voltaire

Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir.

William Allen White

Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyen kişi, ne adam olabilir ne özgür.

William Allen White

Zorunluluk birey özgürlüklerini çiğnemenin özrüdür, zorbaların bahanesi kölelerin inancıdır.

Wiliam Pitt

Eğer bir milletin hürriyetten fazla değer verdiği şeyler varsa hürriyetini kaybeder ve istihza şurada ki eğer onun hürriyetinden fazla değer verdiği şey rahatlık ve para ise onları da kaybeder.

William Somerst Maugham

Hürriyeti ve hayatı hak edenler, onu her gün fethetmek zorunda kalmazlar.

Wolfgang Van Goethe

Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır.

Wolfgang Van Goethe

Özgürlük İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

 1. Eğer çoğunluk ezmek isterse, demokrasinin gelmesi azınlık için özgürlüğün başlangıcı değil kalıcı olarak kaybedilmesi demek olacaktır. 
 2. Özgür bir toplumda devlet insanların işlerini yönetmez. Kendi işlerini yürüten insanlar arasında adaleti yönetir. 
 3. İnsan hayatının önemli ahlaki vasıfları yalnızca özgür bir toplumda korunabilir. 
 4. Sivil özgürlüğün desteklenmediği herhangi bir sosyal bilimin gelişmesini beklemek anlamsızdır. 
 5. Bütün özgür toplumlar diğer toplumlara ya da kendilerinin özgür olmadıkları zamanlara göre daha az sosyal adaletsizliğe ve suça bulaşmışlardır. Ve daha parlak bir zenginlik elde etmişlerdir. 
 6. Özgürlük ismini hak eden tek özgürlük başkalarını mahrum etmeden ya da onlara engel olmadan kendi bildiğin yolda kendi doğrunu kovalamaktır. 
 7. Gerçekten önemli ve ilham verici her şey özgürce çalışan birey tarafından üretilir. 
 8. Özgürlük, hapisten farklı türde bir ağrıdır. 
 9. Ahlâk dünyasının eşiğinde özgürlük fikri ile karşılaşırız. “İnsanoğlunun yarattığı en ağır kavramlardan biridir” o. Bir zamanlar bir dogma, tarihin akışında hipotez, şimdi birçoklarının gözünde hayal olsa ve bütün davranışlarımızın çiğnenmez kanunlarla belirlendiğine kati bir şekilde ikna olsak bile özgürlük olmadan yapamayız. 
 10. Toplumun ekonomik temeli bağımsız ve devletten ayrı olmadıkça ve gücü elinde tutanların kendilerini sınırlandırmaları desteklenmedikçe bireysel özgürlük uzun ömürlü olmaz. 
 11. Geçici güvenliği için özgürlüğünü verenler her kimse, ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler. 
 12. Özgür bir toplum enerjiyi ve insanların yeteneklerini kendi amaçları uğruna harcamaları için serbest bırakır. Özgürlük çeşitlilik ve aynı zamanda hareketlilik demektir. Bugünün dezavantajının yarının ayrıcalığı olması fırsatını korur ve süreç içinde yukarıdan aşağıya hemen herkesin daha dolu ve zengin bir hayat sürmesini sağlar. 
 13. Özgür bir toplumda, “iyi” insanlar için “iyilik” yapmak zordur, ancak “kötü” insanların “kötülük” yapmasını zorlaştırmak için ödenen küçük bir bedeldir bu. Özellikle bir kişi için iyi olan diğeri için kötü olduğunda… 
 14. Özgürlüğü yok etmenin özrü her zaman şu mazerete dayandırılır – başka alternatif yok. 
 15. Özgürlük vazgeçmeniz için kışkırtıldığınız bütün hediyelerden daha değerlidir. 
 16. Liberalizmin son bozgununu içe değil, dışa göç yasaklandığında deneyimleyelim. 
 17. Eğer özgürlüğün ne olduğunu anlayanlar haricinde kimse özgür olmasaydı, dünyada çok fazla özgür insan olmazdı. 
 18. Bizim anladığımız şekliyle özgürlük nerede yok edildiyse, hemen her zaman insanlara söz verilen bazı yeni özgürlükler adına yok edilmiştir. 
 19. Özgürlük sevgisi diğerlerini sevmektir, güç sevgisi kendimizi sevmektir. 
 20. Herhangi çeşit bir özgürlüğün bir anda tamamen kaybolması çok nadirdir. 
 21. Irkı, rengi ya da inancı ne olursa olsun, bir kimse temel sosyal atom olan bireyin kendi en yüksek potansiyelini gerçekleştireceği bir ortamda “özgürlüğün” zorunluluğunu kabul etmelidir. 
 22. Özgürlük düşmanları tartışmazlar; bağırırlar ve kurşun sıkarlar. 
 23. Özgürlüğün değerini anlamanın en iyi yolu onu kaybetmektir. 
 24. Her ülkede ve her çağda, din adamı özgürlüğe düşman olmuştur. 
 25. Korkak insan özgürlüğün fırtınalı denizi yerine despotluğu tercih eder. 
 26. Özgürlüğün üzerindeki her kısıtlama bir sonraki kısıtlamayı daha az şoke edici daha kabul edilir yapar. 
 27. Bir bireyin özgürlüğünün sınırı şudur: Kişi diğerlerine rahatsızlık vermemelidir. 
 28. Bir dahi ancak özgür bir atmosferde özgürce soluyabilir. 
 29. İnsanlar bürokratların planlamacılığından değil barıştan, endüstriden ve özgürlükten dolayı ticaret yapıp zenginleşirler. 
 30. Despotluk her zaman özgürlükten daha düzenlidir. 
 31. İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır. 
 32. Özel mülkiyete karşı olan bir halk özgürlüğün ilk unsurlarından yoksundur. 
 33. Dünyaya verilen en büyük fırsat kaçtı çünkü eşitlik tutkusu özgürlük umudunu boşa çıkardı. 
 34. Özgürlük daha ileri politik bir sonucun aracı değildir. Kendisi en ileri politik sonuçtur. Özgürlük iyi bir kamusal yönetimin hatırına değil, toplumun ve özel hayatın en ileri hedefleri uğraşısının güvenliği içindir. 
 35. İnsanları özgür yapan gerçek çoğunlukla insanların duymak istemediği gerçektir. 
 36. Medeniyetin borçlu olduğu en dikkate değer başarılar insanoğlunun özgür ve birbirinden bağımsız farklı uğraşlarıdır. 
 37. Özgürlük her zaman ayrıca sorumluluktur ve eylemde bulunma özgürlüğü ayrıca eylemden sorumlu olmaktır. 
 38. Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu. 
 39. Mademki kanun yapıcılar ve iyi niyetli fakat başarısız toplumsal reformcular o kadar sistemi topluma boşuna uyguladılar, şimdi başlamaları gereken yere nihayet varabilirler. Bütün sistemleri reddedip özgürlüğü deneyebilirler. 
 40. Tecrübe göstermiştir ki, özgürlüğümüzü en çok korumamız gereken zaman tam da devlet politikalarının yararlı olduğunu düşündüğümüz vakitlerdir. Özgürlük için doğan insanoğlu, kötü niyetli yöneticilerin “özgürlük”e saldırılarını geri püskürtmek için doğal olarak tetiktedir. Özgürlüğe karşı esas büyük tehlike ise iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz ama aslında özgürlüğümüze sinsice bir tecavüzü içeren hükümetlerin yaptıklarındadır. 
 41. Bir yüce gücün amacı kendi takdirine bırakılmış belirsiz bir genel mutluluk ise bu gücün sınırları nasıl belirlenebilir? Prenslerin insanların babası olması onların despot olmaları tehlikesi de yaratmaz mı? 
 42. Özgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da tarafsızlık ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da vicdanlılık değildir. 
 43. Ortaçağ anlayışında özgürlük belli bir mülkten haz alma hakkıydı. Kralın ya da bir başkasının müdahalesi olmadan kendi kendine bir şey yapma özgürlüğüydü. 
 44. Kölelik en büyük ve en nihai kötülüktür. İnsanlık onurunun inkârına dayanır. 
 45. İnsanların özgür olmasını isterim, kralların kalabalıklardan, benim sizden olduğum kadar. 
 46. Bir ücretli işçinin devlet denen tek bir büyük gücün altında çalışmasındansa birçok seçeneğe sahip olması, onun yararınadır. 
 47. Bizden sonra gelecek olan doğmamış nesillere karşı sorumluluğumuza bakarsak, barış ve özgürlüğün birbirine kopmaz bir bağ ile bağlı olduğunu ve birine karşı olan tehdidin her ikisini de tehdit edeceğini farkına varmakta nasıl başarısız olabiliriz. 
 48. Kendiliğinden olan bir ekonomik düzen zorla yürürlüğe konan bir düzenden daha verimlidir. Kendiliğinden olan düzen bireysel özgürlük ve özellikle seçme özgürlüğü olmadan anlaşılamaz.. 
 49. Bir insan hiçbir zaman, nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemez. 
 50. Daha fazla farkında olmamız gereken şu ki özgürlüğün kendiliğinden bir koruyucusu yok. 
 51. Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi. Adolf Hitler 
 52. Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi. Adolf Hitler 
 53. Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür. Albert Camus 
 54. Özgürlük bir görevdir, bir hak değil. Benito Mussolini 
 55. Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar. Bertolt Brecht 
 56. Biz, bütün zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz: Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden kurtulana kadar, hiçbir canlı özgür olmayacak. Carol J. Adams 
 57. Kendi kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Epiktetos 
 58. Özgürlük kendi kendine yeterli olmanın en yüce meyvesidir. Epikuros 
 59. İyi yazamıyorsan iyi düşünemezsin, iyi düşünemiyorsan senin yerine başkaları düşünür. George Orwell 
 60. İnsan zorunluluğa neden maruz kaldığını bilemediği takdirde, özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çalışması da onu hiçbir zaman özgür kılmaz. Hannah Arendt 
 61. Yalnızlık bağımsızlıktır. Hermann Hesse 
 62. Peki kim özgür öyleyse? Yalnızca kendi kendinin buyruğunda olan, yoksulluktan, ölümden ve zincirlerden korkmayan, kendi tutkularına meydan okuyacak ve rütbeye ve nişana değer vermeyecek kadar güçlü, yetkin, olgun ve çok yönlü, akıllı adam. Horatius 
 63. İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean Jacques Rousseau 
 64. İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Jean Paul Sartre 
 65. Tek amacım var: İnsanın özgürleşmesi; insana sınırlarını yıkmak konusunda yardımcı olmak. Jiddu Krishnamurti 
 66. Kadınlar özgürleştikçe erkekler de daha özgür olacaklardır. Çünkü birisini köleleştirdiğinizde, siz de köleleşmiş olursunuz. Louise Berliawsky Nevelson 
 67. Özgürlük yasaların izin verdiği her şeyi yapmaktır. Montesquieu 
 68. Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi. Nikos Kazancakis 
 69. Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir. Niyazi Öktem 
 70. Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi. Nikos Kazancakis 
 71.  Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir. Niyazi Öktem 
 72. Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur. Noam Chomsky 
 73. Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır. Noam Chomsky 
 74. Özgür düşünceli bir insan için hayvanların çektiği acı, insanların çektiği acıdan daha katlanılmazdır. Zira ikincisinde, hiç olmazsa, çekilen acı lanetlenir ve neden olan suçlu ilan edilir. Oysa her gün binlerce hayvan en ufak pişmanlık duymadan, hiç lüzumu yokken katledilir. Birisi bundan söz edecek olsa alay edilir. Ve bu affedilemez bir suçtur. Romain Rolland 
 75. Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur. Thedor Wiesengrund Adorno 
 76. Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat ‘özgür irade’ yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. Thomas Mann 
 77. Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaire 
 78. Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. Woodrow Wilson 
 79. Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi. Adolf Hitler 
 80. Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür. Albert Camus 
 81. Özgürlük bir görevdir, bir hak değil. Benito Mussolini 
 82. Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar. Bertolt Brecht 
 83. Biz, bütün zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz: Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden kurtulana kadar, hiçbir canlı özgür olmayacak. Carol J. Adams 
 84. Kendi kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Epiktetos 
 85. Özgürlük kendi kendine yeterli olmanın en yüce meyvesidir. Epikuros 
 86. İyi yazamıyorsan iyi düşünemezsin, iyi düşünemiyorsan senin yerine başkaları düşünür. George Orwell 
 87. İnsan zorunluluğa neden maruz kaldığını bilemediği takdirde, özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çalışması da onu hiçbir zaman özgür kılmaz. Hannah Arendt 
 88. Yalnızlık bağımsızlıktır. Hermann Hesse 
 89. Peki kim özgür öyleyse? Yalnızca kendi kendinin buyruğunda olan, yoksulluktan, ölümden ve zincirlerden korkmayan, kendi tutkularına meydan okuyacak ve rütbeye ve nişana değer vermeyecek kadar güçlü, yetkin, olgun ve çok yönlü, akıllı adam. Horatius 
 90. İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau 
 91. İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Jean Paul Sartre 
 92. Tek amacım var: İnsanın özgürleşmesi; insana sınırlarını yıkmak konusunda yardımcı olmak. Jiddu Krishnamurti 
 93. Kadınlar özgürleştikçe erkekler de daha özgür olacaklardır. Çünkü birisini köleleştirdiğinizde, siz de köleleşmiş olursunuz. Louise Berliawsky Nevelson 
 94. Özgürlük yasaların izin verdiği her şeyi yapmaktır. Montesquieu 
 95. Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi. Nikos Kazancakis 
 96. Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir. Niyazi Öktem 
 97. Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi. Nikos Kazancakis 
 98. Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir. Niyazi Öktem 
 99. Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur. Noam Chomsky 
 100. Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır. Noam Chomsky 
 101. Özgür düşünceli bir insan için hayvanların çektiği acı, insanların çektiği acıdan daha katlanılmazdır. Zira ikincisinde, hiç olmazsa, çekilen acı lanetlenir ve neden olan suçlu ilan edilir. Oysa her gün binlerce hayvan en ufak pişmanlık duymadan, hiç lüzumu yokken katledilir. Birisi bundan söz edecek olsa alay edilir. Ve bu affedilemez bir suçtur. Romain Rolland 
 102. Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur. Thedor Wiesengrund Adorno 
 103. Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat ‘özgür irade’ yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. Thomas Mann 
 104. Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaire 
 105. Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. Woodrow Wilson 
 106. Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür. Albert Camus 
 107. Özgürlük bir görevdir, bir hak değil. Benito Mussolini 
 108. Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar. Bertolt Brecht 
 109. Biz, bütün zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz: Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden kurtulana kadar, hiçbir canlı özgür olmayacak. Carol J. Adams 
 110. Kendi kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Epiktetos 
 111. Özgürlük kendi kendine yeterli olmanın en yüce meyvesidir. Epikuros 
 112. İyi yazamıyorsan iyi düşünemezsin, iyi düşünemiyorsan senin yerine başkaları düşünür. George Orwell 
 113. İnsan zorunluluğa neden maruz kaldığını bilemediği takdirde, özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çalışması da onu hiçbir zaman özgür kılmaz. Hannah Arendt 
 114. Yalnızlık bağımsızlıktır. Hermann Hesse 
 115. Peki kim özgür öyleyse? Yalnızca kendi kendinin buyruğunda olan, yoksulluktan, ölümden ve zincirlerden korkmayan, kendi tutkularına meydan okuyacak ve rütbeye ve nişana değer vermeyecek kadar güçlü, yetkin, olgun ve çok yönlü, akıllı adam. Horatius 
 116. İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau 
 117. İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Jean Paul Sartre 
 118. Tek amacım var: İnsanın özgürleşmesi; insana sınırlarını yıkmak konusunda yardımcı olmak. Jiddu Krishnamurti 
 119. Kadınlar özgürleştikçe erkekler de daha özgür olacaklardır. Çünkü birisini köleleştirdiğinizde, siz de köleleşmiş olursunuz. Louise Berliawsky Nevelson 
 120. Özgürlük yasaların izin verdiği her şeyi yapmaktır. Montesquieu 
 121. Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi. Nikos Kazancakis 
 122. Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir. Niyazi Öktem 
 123. Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi. Nikos Kazancakis 
 124. Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir. Niyazi Öktem 
 125. Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur. Noam Chomsky 
 126. Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır. Noam Chomsky 
 127. Özgür düşünceli bir insan için hayvanların çektiği acı, insanların çektiği acıdan daha katlanılmazdır. Zira ikincisinde, hiç olmazsa, çekilen acı lanetlenir ve neden olan suçlu ilan edilir. Oysa her gün binlerce hayvan en ufak pişmanlık duymadan, hiç lüzumu yokken katledilir. Birisi bundan söz edecek olsa alay edilir. Ve bu affedilemez bir suçtur. Romain Rolland 
 128. Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur. Thedor Wiesengrund Adorno 
 129. Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat ‘özgür irade’ yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. Thomas Mann 
 130. Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaire 
 131. Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. Woodrow Wilson

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü