En Yeniler

Nefis İle İlgili Tüm Sözler ve Mesajlar

Nefis ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Nefis hakkında özlü kapak sözler, Nefse dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlülerin Nefis ile ilgili sözleri, Nefs ile ilgili sözler, Nefis ile ilgili anlamlı dini sözler, Nefis ile ilgili kısa sözler, Nefis ile ilgili hadisler, Nefis sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Nefis

Nefis İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ ”Nefsini tamahkarlığından koruyan kimseler, saadete ererler.” (Kur’an-ı Kerim)

2 ~ ”En mukaddes savaş, insanın nefsine galip gelmesidir.” (Hz. Muhammed)

3 ~ ”Her gün nefsine karşı saldırılarını sürdürmelisin.” (Blasie Pascal)

4 ~ ”Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar.” (Hz. Mevlâna)

5 ~ ”Nefsini sabır etmeye alıştırabildiysen, ona zaferlerini müjdele.” (Hz.Ali)

6 ~ ”Nefsin şerrinden kaçman, aslandan kaçmandan daha faydalıdır.” (Hz. Ali)

7 ~ ”Nefislerini güldürmeye çalışanlar, kalplerini ağlattılar.” (Alaaddin Başar)

8 ~ ”Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer.” (Hz. Ali)

9 ~ ”Nefsinin başına ayağını koymayan yiğit. Allah katına nerden yol bulur.” (Feridüddin Attar)

10 ~ ”Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.” (Hz.Ali)

11 ~ ”Kimin bir isteğini yerine getirirsen, sana bağlanır. Nefis ise böyle değil, bunun aksinedir. Dilediğini buldukça serkeşlik eder.” (Sadi)

12 ~ ”Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz.” (Emile Zola)

13 ~ ”Nefsini şehvani meyillilerden men etmeyenin ameli heba olur.” (İmam-ı Şafii)

14 ~ ”İbadetin en kıymetlisi, nefse uymamaktır.” (Abdullah Tüsteri)

15 ~ ”Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.” (Hacı Bektaş-ı Veli)

16 ~ ”Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadur.” (Mevlana)

17 ~ ”En büyük düşman, benliğimizin dışında değil içindedir.” (Romain Rolland)

18 ~ ”Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır.” (Genceli Nizami)

19 ~ ”Allah, beni kendimden korusun.” (Montaigne)

20 ~ ”Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir.” (La Fontaine)

21 ~ ”Şiddetli ağrılar içinde kaskatı kesilen nefsin ıstırabını, akılla kaldır, uzaklaştır.” (Demokritos)

22 ~ ”İnsanların kadir ve meziyette yüce olanları, kendi nefislerinde fazilet ve üstünlük görmeyenlerdir.” (İmam Şafiî)

23 ~ ”Nefsinin arzularına göre hareket eden mahvolur.” (Mahsur bin Ammar)

24 ~ ”İyilikte her düşmanı dost edinebilirsin, oysa nefsin ona iyilik ettikçe düşmanlığını arttırır.” (Sâdî)

25 ~ ”Nefsinin şerrinden Cenabı Hakka sığınmayan kimseyi, nefsi mağlup eder.” (Şeyh Mağribi)

26 ~ ”Nefsini günahtan, fenalıktan, kötü ahlaktan korumayan kimseye ilmi fayda etmez.” (İmam-ı Şafii)

27 ~ ”Bir kimse nefsini terbiye etmekten acizse, başkasına edeb öğretmek işinde daha acizdir.” (Seriyy’üs-Sakati)

28 ~ ”Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir.” (Muhammed ibni Hafif)

29 ~ ”Bedeniniz mezara girmeden, nefsinizin şerrinden emin olmayın.” (Burhaneddin Tirmizi)

30 ~ ”Allah katında makbul olan amel, nefse muhalif olanıdır.” (Kenan Rifaî)

31 ~ ”İnsan büyüse de, nefsi çocuk kalır; değişen yalnız oyuncaklardır.” (Ali Suad)

32 ~ ”Nefsine itaat edersen en şiddetli düşmanın, etmesen en uysal merkebin olur.” (İmam El-Muhasabi)

33 ~ ”Haramları istemekten kesilmedikçe nefis, Kalp ilahi nurlara ayna olmaz hiç.” (Farisi Beyti)

34 ~ ”Herkim kendinin heveslerini ayakaltına alırsa nefisciği ile savaşabilir.” (Feridüddin Attar)

35 ~ ”Öz varlığını (nefsini) öldürdünse, özür dilemeden kurtuldun demektir. Artık ülkede düşmanın yoktur.” (Mevlana)

36 ~ ”Cihattan ilk inkâr edeceğiniz şey, nefislerinizle cihat etmek olacaktır.” (Hz.Ali)

37 ~ ”Nefsani arzularını frenleyemeyen insanlar, hayatta çok büyük çile ve musibetlere maruz kalırlar.” (Tahir Büyükköprükçü)

38 ~ ”Nefsimi elimde tutabilseydim parça parça doğrar hayvanların önüne yem olarak atardım.” (Süleyman ibn-i Mihran)

39 ~ ”Nefs-i emmâreden kurtulmuş olmanın alâmeti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir!” (Halidi Bağdadi)

40 ~ ”Serkeş bir hayvan, aç bırakmakla zapt edip onu idare ettiğin gibi, nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin.” (İmam Gazali)

41 ~ ”Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır, gerçek kahraman odur ki, önce kendi nefsini yener.” (Akşemsettin)

42 ~ ”En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.” (Napoleon Banaparte)

43 ~ ”Nefsini zelil kılan kimseyi Yüce Allah aziz kılar ve o kişinin derecesini yükseltir. Nefsini beğenen kişiyi de Allah zelil ve hakir kılar.” (Ebû Hasan Buşenci)

44 ~ ”İnsan sadece nefsini alıştırmakla, ne kadar erdem varsa tümünü kendine aşılayabilir.” (Ludwig Tieck)

45 ~ ”Kişinin kendi nefsine hâkim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hâkim olması ise şekavetin tamamıdır.” (İmam Gazali)

46 ~ ”Nefsini heveslerinden geri çevirebilirsen din ve dünyaya ait dileklerine erebilirsin.” (Feridüddin Attar)

47 ~ ”Gençlik… Gelip geçti… Bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü.” (Necip Fazıl Kısakürek)

48 ~ ”Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.” (Abdullah-ı Dehlevi)

49 ~ ”Yapacağın iki işten hangisini yapacağına karar veremezsen, nefsine ağır geleni seç. Çünkü ancak hak olan nefsine ağır gelir.” (Ataullah İskenderi)

50 ~ ”İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.” (Voltaire)

51 ~ ”Allah’ı kendine dost edinmek istiyorsan, nefsinin isteklerini yapmaktan sakın.” (İmam Şibli)

52 ~ ”Nefsinin istediğini yapıp da bir de “inşallah” demek Allah’ la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun?” (Mevlana)

53 ~ ”Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse, ateş ortasında fidan yetiştirmiş gibidir.” (Mehmet Kırkıncı)

54 ~ ”Tasavvuf yolunda bulunan kişinin yapacağı ve dikkat edeceği en mühim şey nefsini hesaba çekmektir.” (Ebû Osman Mağribi)

55 ~ ”Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk.” (Feridüddin-i Attar)

56 ~ ”Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir.” (İmam Gazali)

57 ~ ”Nefsini bilimlerle ve yaldızla düzeltmeye çalış. Bilimlerden olan şeylerin hepsini bırak. Bilimde her şey vardır, her şey bilimdedir.” (İbn-i Sina)

58 ~ ”Nefsinden gördüğü şeyleri iyi sanan ayıplarını göremez. Ancak nefsinin ayıplarını arayan, ondan gelen şeyleri elekten geçiren kendi kusurlarını bulur ve görür.” (Nisaburi)

59 ~ ”Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama!” (Hz Adem)

60 ~ ”Nefis ve şeytandan kurtulmanın en güzel yolu,ihlas ile ibadete devam etmek ve beşeri arzuları azaltmakla olur.” (Ali Türkmen)

61 ~ ”Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz.” (A.J.Cronin)

62 ~ ”Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?” (Mevlana)

63 ~ ”Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zan etmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır.” (İmam Rabbani)

64 ~ ”İnsanların en zayıfı, nefsanî arzularından el çekmede aciz kalandır. En güçlüsü de, bu arzuları terk etmeye güç yetirendir.” (Davud Kassar)

65 ~ ”Hakikî yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemekle olur.” (Abdulkadir Geylânî)

66 ~ ”Her şeyden önce kendi nefsine sahip ol. Bunu yaparsan, gün nasıl geceyi takip ederse, bunu da hiç kimseye yalan söylememen takip eder.” (Williame Shakespeare)

67 ~ ”Nefsini zelil kılan kimseyi Yüce Allah aziz kılar ve o kişinin derecesini yükseltir. Nefsini beğenen kişiyi de Allah zelil ve hakir kılar.” (Ebû Hasan Buşenci)

68 ~ ”Allahü teâlâdan korkan ve bizzat kendi nefsini, hesâba çeken kimseler; zeki’dir. Çünkü, Hak yoluna giren ve hakikatı bilen kimsenin; günâha meyli ve ihtirası kalmaz!” (Hz. Tirmizi)

69 ~ ”Sen nefsini iyi bir şeyle meşgul etmezsen, nefsin seni kötü bir şeyle meşgul eder. Bundan dolayı, boş insan kötü şey düşünür, nefsine ve şeytana uyar.” (İmam Şafii)

70 ~ ”Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır.” (İmam-ı Rabbânî)

71 ~ ”Nefsin, sende olduğu hâlde, Allahü teâlâyı tanımak istiyorsun. Halbuki nefsin, daha kendisini bile tanımamıştır. Rabbini nasıl tanısın?” (Hz. Tirmizi)

72 ~ ”Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir.” (Mevlâna)

73 ~ ”Boğuşacak düşmanı yanlış seçmeyin ! Kanı dökülecek düşman, nefsinizdir. Onu mağlup etmek, gerçeklerle aranızı açan uçurumları kaldırmak demektir.” (Kenan Rifaî)

74 ~ ”Nefs, durgun su gibidir… Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder.” (El Harraz)

75 ~ ”Nefsinden gördüğü şeyleri iyi sanan ayıplarını göremez. Ancak nefsinin ayıplarını arayan, ondan gelen şeyleri elekten geçiren kendi kusurlarını bulur ve görür.” (Hayır Nisaburi)

76 ~ ”Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.” (Lao Tzu)

77 ~ ”Benlikten arınmış hisler, insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik tabi bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder.” (La Cordaire)

78 ~ ”Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir.” (J. Harvey Robinson)

79 ~ ”İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil.” (Abdülhakim Hüseyni)

80 ~ ”Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur.” (Demokritos)

81 ~ ”Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir.” (B. Spinoza)

82 ~ ”Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır.” (Hasan Basri)

83 ~ ”İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun.” (Abdulkadir Geylânî)

84 ~ ”Nefsini ne kadar aşarsan, aslına o kadar yaklaşırsın.” (M.Selahattin Şimşek)

85 ~ ”En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır.” (Napoleon Bonaparte)

86 ~ ”Nefsine köle olan, ben hür bir adamım diyebilir mi?” (Burhan Toprak)

87 ~ ”İbadetler için boş vakit arayıp geçirmek, nefsin ahmaklığındandır.” (A.İskenderi)

88 ~ ”Kendisi ile mücadele eden insan, en değerli insandır.” (Jackson Brown)

89 ~ ”Ferhat’ın sevgilisine kavuşmak için deldiği dağ, benim devirmek borcunda olduğum nefse göre bir kum tanesi…” (Necip Fazıl Kısakürek)

90 ~ ”Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür.” (İmam-ı Gazali)

91 ~ ”En büyük nimet nefsin arzularından kurtulmaktır. Çünkü nefis kişi ile Allah arasında bulunan perdelerin en büyüğüdür.” (Ebû Bekir Temestani)

92 ~ ”Heva ve heveslerinize uymayın. Zira kim heva ve heveslerine uymaktan, ihtirastan ve öfkelenmekten korunursa kurtuluşu bulmuş olur.” (Hz. Ebû Bekir)

93 ~ ”Kıskançlıkla utancın acılarını o kadar keskin kılan şey, benlik hırsının bunlara tahammül etmeye yaramayışıdır.” (François de La Rochefaucauld)

94 ~ ”Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil..! Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol; Silenlerden değil…” (Şems-i Tebrizi)

95 ~ ”Akıl, bir başka akılla bir oldu mu ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Fakat nefis, bir başka nefisle sevindi mi karanlık artar, yol belirsiz olur.” (Hz. Mevlâna)

96 ~ ”Çabuk hemen kızmak, fakirliği hakir görmek, makam sevgisi, işte bunların hepsi nefse muhabbet duyulmasından kaynaklanmaktadır.” (Cüneydi Bağdadi)

97 ~ ”Putperestlerin, putlarına tapıp etrafında döndükler gibi sen de şu nefsinin hazları ve iptilâları etrafında dolaşıp durmaktan vazgeç. Onlara değerlerinden fazla kıymet verip, zebunu olma ve ebedîlere gösterilecek aşkla bağlanma.” (Kenan Rifaî)

98 ~ ”Nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkumı olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücud azaları, toprağını azgın arzularla sulayanlar; kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar.” (İmam-ı Gazali)

99 ~ ”Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.” (Hacı Bektaşi Veli)

100 ~ ”Nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkerken onun yoldaşı şeytandır.” (A. Yesevî)

101 ~ ”Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadına varamaz.” (Yusuf bin Hüseyin Razi)

102 ~ ”Nefis bir katırdır, amel (ibadet ve taat) da onun yüküdür.” (Vehb bin Münebbih)

103 ~ ”Kulun nefsini tanımamasının alameti hayâ ve Allah korkusu azlığıdır.” (Ahmed bin Âsım el-Antâki)

104 ~ ”Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir.” (Muhammed İbni Hafif)

105 ~ ”Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir.” (Abdulkadir Geylânî)

106 ~ ”Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür.” (Beydeba)

107 ~ ”Kendi nefsine karşı koyarsan, rahat edersin.” (Hz. Ali)

108 ~ ”Nefse uyan Hak’ka uymuş değildir.” (Pir Sultan Abdal)

109 ~ ”Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.” (Yunus Emre)

110 ~ ”Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun.” (Hz.Ebubekir)

111 ~ ”Nefsinin tekmesi altında kalana vay!” (Mevlâna)

112 ~ ”İnsan nefsini feda etmekle insan olur.” (Maugham)

113 ~ ”Kadın; bilmeyene “nefs”, bilene “nefes”tir.” (Şems-i Tebrizi)

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü