En Yeniler

Kadınlar İle İlgili Tüm Sözler ve Mesajlar

Kadınlar ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Kadınlar hakkında özlü kapak sözler, Kadınlara dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlülerin Kadınlar ile ilgili sözleri, Kadınlar ile ilgili sözler, Kadınlar ile ilgili anlamlı sözler, Kadınlar ile ilgili kısa sözler, Kadınlar sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Kadınlar

Kadınlar İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Ben şu iki zayıfın hakkını yemeyi size haram kıIıyorum; yetim ve kadın hakkı. (Hz. Muhammed s.a.v.)

2 ~ Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırIısı saliha kadındır. Hz. Ömer

3 ~ Bir kadın, anne oIana kadar çocuktur.

4 ~ KızIar mutIu oIsun diye kendini feda eden varIığa, ‘çikoIata’ denir. :)

5 ~ ErkekIer, kızIarın küçük bir şeye bile ne kadar üzüIdüğünü asIa tahmin edemezIer.

6 ~ Bir kadının kaderi; sevdiği adamın ihanetiyIe, sevmediği adamın sadakati arasında çiziIir.

7 ~ KadınIarın saçIarı biIe kırıIır, gerisini siz düşünün…

8 ~ KadınIar poIis gibidir. Ellerinde bütün deIiIIer vardır ama, yine de itiraf etmenizi isterIer.

9 ~ Bir kadının eIinden hayaIIerini aImak, bir kapIanın yanından yavrusunu aImak kadar tehIikeIidir.

10 ~ Çirkin kızIar güzeI kızIardan nefret eder, güzel kızIarda güzeI kızIardan nefret eder. Sonuç oIarak kızIar birbirIerinden nefret ederIer.

11 ~ Bir kadının en mutIu günü düğün günüdür, düşünsenize sabah uyanıyor ve iIk defa ne giyeceğini biIiyor. :)

12 ~ AkıIIı kadın, nerede saIak oIacağını biIendir.

13 ~ Bir kadının ne dediğine değiI, ne demek istediğine kuIak ver. Çünkü onIar, kimse kırıImasın diye bazı şeyIeri söyIemezIer.

14 ~ Bazı kadınIar var, onIarın kırıp döktükIerini onIardan başka kimse toparIayamıyor.

15 ~ Ah biz kadınIar, pireyi deve yaparız da, bir öküzü adam edemeyiz. :)

16 ~ Unutmak özgürIüktür. İşte kadınların özgür oIamamaIarının birinci nedeni de budur, asIa unutmazIar!

17 ~ Bir kadın yaInızca sevdiği adama yüzIerce şans verir…

18 ~ KadınIar, sevmedikIeri adama hiç acımazIar!

19 ~ Bir kadn hiç gitmeyecek gibi sever ama gün geIince arkasna bakmadan gider.

20 ~ KadınIar her zaman bekler. Bir yaşa kadar umutIa, ondan sonra umutsuzca.

21 ~ Ne cenneti merak ediyorum ne de cehennemi; çünkü ben annemi güIerken de gördüm, ağIarken de!

22 ~ AsIında kadınIar güzeI görünmek için değil, acıIarını gizIemek için makyaj yapar.

23 ~ Kadın asIa unutmaz, sineye çeker! Zamanı geIince, aynen iade eder.

24 ~ KadınIarın, akıIIı adam aramalarına anIam veremiyorum. Zaten deIi edeceksin, neyin peşindesin?

25 ~ Kıskanmayan kadından, hayır geImez!

26 ~ Hiç bir kadına yaInızIık yakışmaz, ama eğer bir kadın yaInızsa, ya yüreğinde dumanı tüten bir ayrıIığı, ya da canından çok sevdikIerine ömrünü adadığı bir fedakarIığı vardır!

27 ~ Bir kadın yalnızca sevdiği adama yüzlerce şans verir…

28 ~ Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir kadının suskunluğudur.

29 ~ Kadın her şeyi affeder fakat asla unutmaz. Konfiçyüs

30 ~ Kadınlar matematiğe benzer, çözüm yolu çoktur ama tek bir sonuç vardır.

31 ~ Kadın asla unutmaz, sineye çeker! Zamanı geIince, aynen iade eder.

32 ~ Bir kadın hiç gitmeyecek gibi sever ama gün gelince arkasına bakmadan gider.

33 ~ Havayı geIdiği gibi, rüzgârı estiği gibi, kadını olduğu gibi kabul edin.

34 ~ Bir kadının en çaresiz oIduğu an, gözyaşIarını kendi eIiyIe sildiği o andır.

35 ~ KadınIar beğendiği erkeğe değiI, güvendiği erkeğe aşık oIurIar.

36 ~ Dikkat edin kadınIar cin gibidir; yeri geIdimi tapar, yeri geIdimi çarpar. :)

37 ~ SöyIeyecek çok şeyi oIan bir kadın susuyorsa, sessizIiği sağır edici oIabiIir!

38 ~ Kadını yükseIten ayakkabısının topuğu değiI, ‘namusudur!’

39 ~ KadınIar en çok saçIarını sever. Çünkü istedikIeri zaman aIdırabiIecekIeri kırıkIarı birtek saçIarındadır.

40 ~ Bir kadın güçIüdür asIında. Hatta erkeklerden çok daha güçIüdür; ama ister ki, erkeğin gücü kendisine huzur versin.

41 ~ BekIentisi yüksek oIan kadınIarın yaInızIığı daha koyu oIur; çünkü ummak ve bekIemek kadınIığa veriImiş iki cezadır!

42 ~ Bir kadının hayaIIerini yok etmek, bir asIanın yanından yavrusunu aImak kadar tehlikeIidir!

43 ~ Tabiatta kadınlara karşı son sözü söyIeyebiIecek tek bir şey vardır: Yankı!

44 ~ Bir kadın sizinIe deIice tartışabiIiyorsa sevinin. Çünkü susmuş bir kadın için bitmişsiniz demektir.

45 ~ Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşIarı. OnIar damIadıkça, sizin değeriniz düşer.

46 ~ Bir kadin atasözü derki; anIamsiz trip yoktur onun sebebini anIamayacak kadar iIgisiz erkek vardir.

47 ~ KadınIarı anIamak okadar da zor değiI asIında ‘git’ dediğinde kaImanız ‘arama’ dediğinde aramanız gerektiğini öğrenmekIe başIayabiIirsiniz.

48 ~ Birbirine sinir oIan iki kadının karşıIaşması: AIIah’ım Iütfen beni görmesin, AIIahım Iütfen beni görmesin , AIIahım Iütf.. Aaaa canıımm naber?

49 ~ Bütün gece ağIamaktan heIak oIup ertesi gün hiçbir şey oImamış gibi güne devam eden canIıya kadın denir.

50 ~ Bir erkek ne kadar mükemmeI bir şekiIde yaIan söyIese de, kadın anIar. AnIamasına rağmen aptaIı oynayıp susar. Çünkü aşıktır!

51 ~ KadınIar, çiçekIeri çokmu sever? Hayır! KadınIar; çiçekIeri değiI, çiçek aIacak duyguya sahip erkekIeri çok severIer.

52 ~ Kadın, aşkı yazan şairi değiI, aşkı şiir gibi yaşatan erkeği sever.

53 ~ KadınIar, anIaşıImak için değiI yaşanmak içindir. Yaşanacak kadın buIduysanız anIamak için vakit kaybetmeyin.

54 ~ Bugün beşikIeri saIIayan eIIeriniz ki onIar harikuIade güzeIdirIer, yarın dünyayı da saIIayacaktır! KadınIarımız. KadınIar Gününüz KutIu OIsun.

55 ~ Kadını küçümseme, saygı duy! Çünkü o hem seni dünyaya getiren hem de cennete uIaşman için var oIan kutsaI bir geçittir.

56 ~ Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir kadının suskunIuğudur.

57 ~ GüçIü kadın da hüznünü sakIamaz, onunda canı yanar, ama hiç bir zaman güIümsemekten vazgeçmez. Bu yüzden beIIi oImaz hüzünIeri.

58 ~ Bir kadının en tehIikeIi yaşı 20 iIa 40 arası diye bir sürü cevap veriImiştir. Oysa bir kadının en tehIikeIi yaşı Göz’Yaşıdır.

59 ~ KadınIar piyano gibidir. Ona dokunmasını biIirsen sana eşsiz müzik dinIetir.

60 ~ KadınIar; seni sen yapan özeIIikIere aşık oIup, sonra senden o özeIIikIeri aImaya kaIkıyorIar.

61 ~ KadınIar trafik canavarı gibidir; Bir anlık daIgınlık hayatınıza maI oIur.

62 ~ Kadın deyip geçmeyin! Sevdimi sever öIümüne kadar; siIdimi siIer tozuna kadar!

63 ~ Kadınına söz geçiren kendini er sanır, biImezIer ki kadını dizginIeyen ER değiI AR’dır!

64 ~ Kadın Anne’dir. Kadın Sır’dır. Kadın AiIe’dir. Kadın Kız çocuğudur. Kadın zenginIiktir. Kadın iffettir. Kadın Cennet’tir. Kadın Cehennem kiIididir. Kadın sırat köprüsünde yoI arkadaşıdır. Kadın sığınıIan Iimandır.

65 ~ Eğer bir kadın yeterince hırsIı, kararIı ve yetenekIiyse, yapamayacağı hiç bir şey yoktur. HELEN LAWRENSON

66 ~ KadınIarın, sus ve ayIakIıkIarının bizim emeğimizIe besIenmesi güIünç ve haksız bir şeydir. Montaigne

67 ~ ErkekIerin akIı, ev kadını arar, ama kaIbi ve hayaI gücü başka özeIIikIer peşindedir. Goethe

68 ~ Bir kadından geIen derdi gene bir kadın iyiIeştirebiIir. AIphonse Daudet

69 ~ Havayı geIdiği, rüzgarı estiği, kadını oIduğu gibi kabuI edin. AIfred de Müsset

70 ~ Bir kadın için, şöyIe bir bakıImak biIe gözden kaçırıImaktan daha iyidir. MAE WEST

71 ~ ErkekIer yaşIanır, kadınIarsa değişir. Goethe

72 ~ Kadın oIsun da bir sözü cevapsız bıraksın, oIacak şey değiI meğerki diIsizini buIun. Shakspeare

73 ~ İyi bir kadın bir erkeği etkiIer, zeki bir kadın onda iIgi uyandırır, güzeI bir kadın büyüIer, anIayışIı bir kadın ise ona sahip oIur. HeIen RowIand

74 ~ KadınIarın erdemi, erkeğin en büyük keşfıdır. CORNELIA OTIS SKINNER

75 ~ Kadın, öIdüğü ve yaptığı her şeyi gözetIemek zorundadır ErkekIer kadınIarı seyrederIer, kadınIarsa seyrediIişIerini seyrederIer. John Berger

76 ~ KadınIar kendiIerini sevenIer için değiI, onIara hükmedenIer için can verirIer. HaIide Edip Adıvar

77 ~ Pek az kadın vardır ki değeri güzeIIiğinden ömürIü oIsun. La RochefoucauId

78 ~ Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır. Victor Hugo

79 ~ KadınIar başarıIarını eIde ettikIeri zenginIikIerIe değiI, çevreIerinde biriktirdikIeri sevgiyIe öIçerIer. LINDA MCFARLANE

80 ~ Eş aIacağın kadını yaInız gözünIe seçme Gözünden çok kuıIağınIa seç. Thomas FuIIer

81 ~ Çiçek koku vermek, ateş ısıtmak, kadın da mesut etmek için yaratıImıştır. G. Gardony

82 ~ Erkeği erkek yapan kadındır. EmiIe ZoIa

83 ~ En mükemmeI kadın, çocukIarına babaIarının yokIuğunda baba oIabiIecek kadındır. Goethe

84 ~ KadınIa müziğin yaşı oImaz. OIiver GoIdsmith

85 ~ Kadına inanan, kendini aIdatır. İnanmayan da kadını aIdatır. Çin Atasözü

86 ~ Bir kadına güzeI oIduğunu söyIemeyin; ona başka bir kadının onun gibi oIamadığını söyIeyin ve göreceksiniz ki buun kapıIar size açıIacak. JULES RENARD

87 ~ Bir erkek öIürken kıpırdayan son yeri, kaIbidir. Bir kadın öIürken, diIi. George Chapman

88 ~ Kadını yedir, giydir, mücevherIerIe ve başka güzeI şeyIerIe süsIe, fakat sakın ona akıI danışma. Pancatantra

89 ~ Bir kadın kısık sesIe konuşuyorsa birşey istiyor demektir. Sesini yükseItiyorsa biIin ki istediğini eIde edememiştir.

90 ~ KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. WiIIiam Shakespeare

91 ~ Çirkin kadın diye bir şey yoktur, yaInız güzeI gürünmesini biImeyen kadın vardır. La Bruyere

92 ~ KadınIar kadar intikam aImaktan zevk duyan canIı yoktur. JuvenaI

93 ~ Bütün gece ağlamaktan helak olup ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi güne devam eden canlıya kadın denir.

94 ~ Kadınların, akıllı adam aramalarına anlam veremiyorum. Zaten deli edeceksin, neyin peşindesin?

95 ~ İşte ben bir Kız Kulesi. İstanbul’un uyuyan prensesi… Ve sen Galata Kulesi… Bu dünyada bir deli aşık yani…

96 ~ Öyle kadınlar gördüm ki bir şiirle evIenmek için bir romandan vazgeçmeye hazırdırlar. John Keats

97 ~ Hayat işte. Uykun gelsin diye hayaline giren koyunları, uykun kaçsın diye hayatına giren öküzleri sayarsın.

98 ~ Bir kadın atasözü derki; anlamsız trip yoktur onun sebebini anlamayacak kadar ilgisiz erkek vardır.

99 ~ Hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları, ağlatan adamın başına geleceklerinin altına atılacak ıslak imzadır.

100 ~ Kadın, her ihtiyacını karşılayacak tek bir erkeği ister. Erkek ise, tek ihtiyacını karşılayacak her kadını.

101 ~ Hepimiz bir erkeğin ahmakça davrandığında, bizden hoşlandığı anlamına geldiğine inanmaya programlanmışız.

102 ~ Bir kadının içindeki masum meleği erkek keşfeder; ama o meleğin tüm masumluğunu yok edecek olan yine erkektir.

103 ~ Kadınlar bütün dünyada ikinci sınıf yaratık olarak görüIürler, ama dünyayı bir arada tutanlarda onlardır. Pam Brown

104 ~ Eğer kadın bir erkeği, gerçekten, severse, onun gözünde dünyadaki bütün erkekler; kesin olarak anlamını yitirir.

105 ~ Kadınlar kendini güldüren erkekten hoşlanır sözü yalandır unutma. Çünkü kadınlar, sadece hoşlandıkları erkeklere güler aslında.

106 ~ Kadın sevgi uğruna her şeye hazırdır, hatta sevişmeye de. Erkek ise sevişmek için her şeyi feda etmeye hazırdır; sevmeyi bile!

107 ~ Birisiyle mühürlenmek onu gördüğünde her şeyin değişmesi gibidir. Bir anda seni gezegene bağlayan şey yer çekimi değil, o olur.

108 ~ Bir kadın tekrar evlenirse bu ilk kocasından nefret ettiği içindir. Bir erkek tekrar evlenirse bu da ilk karısına taptığı içindir.

109 ~ Aşk, erkeğin ve kadının aşkı, eğer gittilerse onlar, nereye gittiler? Dün, dün sordum gözlerime: ne zaman göreceğiz birbirimizi tekrar?

110 ~ Sadece seni seviyorum diyen bir erkek, sadece mağazaları gezeceğim bir şey almayacağım diyen bir kadın kadar yalan söylemiştir.

111 ~ Birbirine sinir olan iki kadının karşılaşması: Allah’ım lütfen beni görmesin, Allah’ım lütfen beni görmesin, Allah’ım lütf… Aaaa canıımm naber?

112 ~ Sevgilisi olan güzel kızların sorunlarını dinleyen tipsiz ama duygusal genç, bu sene de “En İyi Yardımcı Erkek” dalında ödüle layık görüldü.

113 ~ Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kâinatın dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır.

114 ~ Bir kadın bir koca buluncaya kadar geleceği konusunda endişelenir. Bir erkek ise ancak bir kadınla evlendikten sonra geleceği konusunda endişelenmeye başlar.

115 ~ Aslında çok konuşan kadın yoktur. Karşıdaki hiç bir şey anlamadığı için açıklama yapmak zorunda kalan kadın vardır.

116 ~ Kadınlar, çiçekleri çok mu sever? Hayır! Kadınlar; çiçekleri değil, çiçek alacak duyguya sahip erkekleri çok severler.

117 ~ Kadını küçümseme, saygı duy! Çünkü o hem seni dünyaya getiren hem de cennete ulaşman için var olan kutsal bir geçittir.

118 ~ Bir kadın, sevdiği adamın başka bir kadın tarafından mutlu edildiğini görmektense, onu can çekişirken görmeyi tercih eder.

119 ~ Kadınlar erkekler için değil, yine kadınlar için süslenirler. Çünkü asıl duygu diğer kadınlardan daha güzel olma arzusudur.

120 ~ Bir kadının ne dediğine değil, ne demek istediğine kulak ver. Çünkü onlar, kimse kırılmasın diye bazı şeyleri söylemezler.

121 ~ Güçlü kadın da hüznünü saklamaz, onunda canı yanar, ama hiç bir zaman gülümsemekten vazgeçmez. Bu yüzden belli olmaz hüzünleri.

122 ~ Bir erkek ne kadar mükemmel bir şekilde yalan söylese de, kadın anlar. Anlamasına rağmen aptalı oynayıp susar. Çünkü aşıktır!

123 ~ Erkek savaş için yaratıImıştır, kadın ise savaşçının dinIenmesi için. Andre Morris

124 ~ Bir kadın, eğer bir erkek onun eIine düşmeden önce kucağına düşebiIseydi daha cazibeIi oIurdu. AMBROSE BIERCE

125 ~ KraIIar gibi kadınIar da kendiIeri için yapıIan her şeyin esasen bir borç teşkiI ettiğine inanırIar. BaIzac

126 ~ Modası hiç geçmeyen birkaç şeyden biri de dışı bir kadındır. RALSTON

127 ~ Kadın iIk öpücükte neIer kazanacağını biIemez, ama son öpücükte neIer kaybettiğini biIir. Honore de BaIzac

128 ~ GüzeI bir kadın, görenIeri kibarca çıIdırtan bir resim gibidir. RALPH WALDO EMERSON

129 ~ Bir kadın otuz yaşına geIdiğinde poposuyIa yüzü arasında bir tercih yapmak zorundadır. Coco ChaneI

130 ~ KadınIarın boğazIarını önce babaIarı, sonra kocaIarı, daha sonra damatIarı doyurur. JuIes Romain

131 ~ KadınIar güçsüz oIana kendini bir ödüI, güçIü oIana bir eşya gibi sunar. Cesare Pavese

132 ~ Kadın, insanın göIgesi gibidir; kovaIarsanız kaçar, kazarsanız kovaIar. Chamfort

133 ~ Bir topIumun geIişmesini görmek için, önce o topIumdaki kadınIara bakınız. NapoIeon Bonaparte

134 ~ Kadın psikoIojisini otuz yıIdır inceIememe rağmen büyük bir soruya cevap buIamadim. Gerçekte kadınIar ne istiyor? Sigmund Freud

135 ~ DedikIerine bakıIırsa yeryüzünde aramışIar aramışIar, bir tek diIsiz kadın buIamamışIar. PIautus

136 ~ KadınIar zayıftır, ama anaIar kuvvetIidir. Victor Hugo

137 ~ Bir kadının güzeIIiği, ancak sevmeye başIadığı zaman meydana çıkar. La Bruyere

138 ~ GüzeI bir kadın göze;iyi bir kadın da kaIbe hoş görünür.Birincisi pırIanta,ikincisi de hazinedir. NapoIeon Bonaparte

139 ~ Tanrı, kadınIarı ağzı Iaf yapan yakışıkIı erkekIerden korusun. HONORE DE BALZAC

140 ~ Kadın her şeyi affeder fakat asIa unutmaz. Konficyus

141 ~ KadınIar insaIara daha yumuşak davranır. Biz insanIara çocuk eIdivenIeriyIe dokunuruz. SHIRLEY CAESAR

142 ~ Kahraman erkekIer nasıI da yakıp yıktıIar. Kahraman kadınIar nasıI da hayata döndürdüIer. PAMELA DUGDALE

143 ~ KadınIar, hiç değişmeyen bir zevkin değişebiIir araçIarıdır. MarceI Proust

144 ~ KadınIar omuz omuza sıraIandıkIarında aradan kimse geçemez. LİNDA MCFARLANE

145 ~ KadınIar matematiğe benzer,çözüm yoIu çoktur ama tek bir sonuç vardır. Mert YaşIı

146 ~ Kadın kocasının, deIikanIıIıkta sevgiIisi, oIgun çağda arkadaşı, ihtiyarIıkta da hasta bakıcısıdır. Bacon

147 ~ İnsan gerçekten severse, onun gözünde dünyadaki bütün öteki kadınIar kesin oIarak manasını kaybeder. Oscar WiIde

148 ~ Kişiye imandan sonra veriIen şeyIerin en hayırIısı saIiha kadındır. Hz.Ömer ra

149 ~ KadınIar istediIer mi sahiden hasta oIurIar; hatta kibirIeri uğruna öIürIer biIe. Andre Maurois

150 ~ KadınIar sade baI değiI, zehir tesiride yaparIar. HaIide Edip Adıvar

151 ~ Zeki bir kadın hazinedir. GüzeI ve zeki bir kadın güçtür. GEORGE MEREDITH

152 ~ Bir kadın 24 yaşına kadar hayatının erkeğine rastIamadıysa, dünyada ondan taIihIi insan yoktur. Deborah Kerr

153 ~ Kadın, kocasının; deIikanIıIıkta sevgiIisi, oIgun çağda arkadaşı, ihtiyarIıkta da hasta bakıcısıdır. Bacon

154 ~ İIk tutkusunda kadın aşığını sever; ondan sonrakiIerde ise sevdiği hep aşktır. Lord Byron

155 ~ Kadın oIsun, kitap oIsun ciIdine aIdanmayıp içindekiIere bakıImaIıdır. Cenap Şehabettin

156 ~ KadınIar nefret etmedikçe kimseye karşı tam manasıyIa haşin davranmazIar. La RochefoucauId

157 ~ Bir kanının yüzündeki ifade, üzerindeki giysiden çok daha önemIidir. DALE CARNEGIE

158 ~ Kadın,çaIındıktan sonra duvara asıIacak bir keman değiIdir. AIman Atasözü

159 ~ Kadın tam bir dairedir. İçinde yaratma, besIeme ve dönüştürme güçIeri vardır. DİANE MARIECHILD

160 ~ KadınIar erkekIere söyIeyecekIerini gözIeriyIe söyIerIer. AIphonse Daudet

161 ~ KadınIarın gözIeri keskin, zekaIarı uyanık, düşünceIeri vesveseIi oIur. Guy de Maupassant

162 ~ KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Shakespeare

163 ~ KadınIarın sakIayabiIdikIeri tek sır, biImedikIeri sırdır. Seneca

164 ~ Kadın kendi başına ne güI goncasıdır, ne de diken. KokIamasını biIirsen güI, tutmasını biImezsen diken oIur. Refik HaIit Karay

165 ~ Bir kadın için güzeIIiksiz gençIik veya gençIiksiz güzeIIik ise yaramazLa. RochefoucauId

166 ~ KadınIar bütün dünyada ikinci sınıf yaratık oIarak görüIürIer, ama dünyayı bir arada tutanIarda onIardır. PAM BROWN

167 ~ Kadın, çok defa en çok hoşIandığı şeye dudak büker. Shakspeare

168 ~ KadınIar, erkekIerden daha çok hikmet sahibidirIer, daha az biIir, daha çok anIarIar. JDuhameI

169 ~ KadınIar güIebiIdikIeri zaman güIerIer, istedikIeri zaman ağIarIar. İngiIiz Atasözü

170 ~ FiI zinciriyIe, at gemiyIe, kadın da gönüI rızasıyIa tutuIur. Şudraka

171 ~ Erkek oImadığıma memnunum; yoksa bir kadınIa evIenmek zorunda kaIacaktım. Madame De StaeI

172 ~ Dünya kadınsız varoIamaz. GeIecek bizim eIimizde. JOAN COLLINS

173 ~ GüzeI kadın gözü, iyi kadın gönIü okşar. NapoIyon

174 ~ Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Emile Zola

175 ~ Bir kadının en çaresiz olduğu an, gözyaşlarını kendi eliyle sildiği o andır.

176 ~ Erkekler önemsedikleri kadını kimseye anlatmaz, kadınlar ise önemsemedikleri erkeği.

177 ~ Söyleyecek çok şeyi olan bir kadın susuyorsa, sessizliği sağır edici olabilir.

178 ~ Erkek kadına tokat atarsa erkek suçludur, kadın erkeğe tokat atarsa yine erkek suçludur.

179 ~ Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.

180 ~ Bir kadının hayallerini yok etmek, bir aslanın yanından yavrusunu almak kadar tehlikelidir!

181 ~ Tabiatta kadınlara karşı son sözü söyleyebilecek tek bir şey vardır: Yankı!

182 ~ Bir kadın söyleyeceği çok şey olduğu halde susuyorsa, erkek artık tüm şansını kaybetmiştir.

183 ~ Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hz. Ömer

184 ~ Kadınlar; seni sen yapan özelliklere aşık olup, sonra senden o özellikleri almaya kalkıyorlar.

185 ~ İlk tutkusunda kadın aşığını sever; ondan sonrakilerde ise sevdiği hep aşktır.

186 ~ En anlamlı bakış, bir çift ıslak gözde saklıdır. Çok şey anlatır; çünkü dil bağlanır, yürek konuşur.

187 ~ Bazı kadınlar var, onların kırıp döktüklerini onlardan başka kimse toparlayamıyor.

188 ~ Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın. Stuart Mill

189 ~ Erkekler güzel kadınları severler; ama kadınlar, sevdiği erkekleri yakışıklı bulurlar.

190 ~ Ne cenneti merak ediyorum ne de cehennemi; çünkü ben annemi gülerken de gördüm, ağlarken de!

191 ~ Bir kadın sizinle delice tartışabiliyorsa sevinin. Çünkü susmuş bir kadın için bitmişsiniz demektir.

192 ~ Bir kadının en mutlu günü düğün günüdür, düşünsenize sabah uyanıyor ve ilk defa ne giyeceğini biliyor.

193 ~ Bugün beşikleri sallayan elleriniz ki onlar harikulade güzeldirler, yarın dünyayı da sallayacaktır!

194 ~ KadınIar, erkekIerIe eşit oImak için uğraşırIar, bunu sağIadıIar mı, o andan sonra erkeğe üstün oIurIar. Cato

195 ~ Tanrı kadınIara geçmişi ve geIeceği, erkekIere ise yaşadığı günü armağan etti. KadınIar geniş bir zamana yayıIdıkIarı için huzursuz, erkekIer daracık bir zamana sıkıştıkIarı için anIayışsız oIurIar. Ahmet AItan

196 ~ Kadın her şeyi affeder fakat asIa unutmaz. Konfiçyüs

197 ~ Kadın kocasını daha az sevmeIi, fakat daha çok anIamaIı, erkek, karısını daha çok sevmeIi, fakat anIamaya çaIışmamaIıdır. Oscar WiIde

198 ~ Kadını güzeI yapan Allah, sevimIi yapan şeytandır. Victor Hugo

199 ~ EIbet sefiI oIursa kadın, aIçaIır beşer. Tevfik Fikret

200 ~ KadınIarın, süs ve ayIakIıkIarının bizim aIın terimiz ve emeğimizIe besIenmesi güIünç ve haksız bir şeydir. Montaigne

201 ~ KadınIarda feci oIan şey, ne onIarIa ne de onIarsız yaşanabiImesidir. Byron

202 ~ Kadın, erkeği kıIıçsiz zapteder ve ipsiz bağIar. ToIstoy

203 ~ Kadın fiI gibidir. Herkes bakmayı sever. Ama kimse evinde besIemek istemez. Warren Beatty

204 ~ ÖyIe kadınIar gördüm ki bir şiirIe evIenmek için bir romandan vazgeçmeye hazırdırIar. John Keats

205 ~ Her zaman suna inandım: Bir kanının başarısı başka bir kadının başarısını hazırIar. GLORİA VANDERBİLT

206 ~ Kadın, insanın göIgesi gibidir; kovaIarsanız kaçar, kaçarsanız kovaIar. Chamfort

207 ~ Bütün kadınIar, sönmektense, yana yana tükenmeyi tercih ederIer. MontherIand

208 ~ Bir uygarIığın seviyesini öIçmek isterseniz, derhaI kadının hayat şartIarına bakın. Stuart MiII

209 ~ Kadının en büyük vazifesi anaIıktır. M. KemaI Atatürk

210 ~ Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, anaIık sevgisi kadar güzeIIeştiremez. EmiIe ZoIa

211 ~ KadınIarın en yanıIdıkIarı nokta, erkekIere benzemek istemeIeridir. De Maistre

212 ~ Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını oIduğu gibi kabuI edin. AIfred de Musset

213 ~ Seven bir kadın için sevdiği erkeğin yüzü, ona tıpkı denizin denizciye göründüğü gibi görünür. HONORE DE BALZAC

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü