-->

En Yeniler

Düşünmek İle İlgili Tüm Sözler ve Mesajlar

Düşünmek ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Düşünmek hakkında özlü kapak sözler, Düşünmeye dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlülerin Düşünmek ile ilgili sözleri, Düşünmek ile ilgili sözler, Düşünmek ile ilgili anlamlı sözler, Düşünmek ile ilgili kısa sözler, Düşünmek sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Düşünmek

Düşünmek İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ ”Düşünceler, kılıçla bastırılamaz.”August Strindberg

2 ~ ”Düşüncesiz bir yaşam, bir insana yakışmaz.”Sokrates

3 ~ ”Düşünlerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.”F. Nietzsche

4 ~ ”Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnızca delilerle ölülerdir.”T. Lowell

5 ~ ”Çatabilirsen önce fikirlerime çat, sonra bana.”Montaigne

6 ~ ”Düşünmeden öğrenmek yitirilmiş bir emektir.”Konfüçyus

7 ~ ”Büyük işler gibi, büyük düşüncelerinde davula ihtiyaçları yoktur.”Bailey

8 ~ ”Dünyada değişen, olaylar ile düşüncelerdir. İnsanlar oldukları gibi kalırlar.”Golsworthy

9 ~ ”Başkalarının isteğine göre değil, yalnız kendiniz için düşünün.”Voltaire

10 ~ ”Düşünmek bir eylemse şayet, içimdeki en büyük devrimsin sen.”Ceyhun Yılmaz

11 ~ ”Güzel bir düşünce de ibadet sayılır.”Ahmed Ibşihi

12 ~ ”Değerli düşüncelere sahip olanlar, hayatta yalnız kalmazlar.”Otto Ernest

13 ~ ”Her eylemin atası düşüncedir.”Ralph Waldo Emerson

14 ~ ”Her sabit düşünce, delilikle veya kahramanlıkla sona erer.”Y. Huaga

15 ~ ”Düşünmediğim zaman, yaşamadığım zamandır.”Rembrantd

16 ~ ”Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehlikelidir.”Konfüçyus

17 ~ ”Herkes düşünce sahibidir, hem de gerektiğinden fazla.”J. Baudrillard

18 ~ ”Her insanın iradesi dışında binlerce, kötü düşüncesi olabilir.”Oliver Goldsmith

19 ~ ”Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir.”Montaigne

20 ~ ”Doğru düşündüğüne inanan, yanlış fikirlerle savaşmak zorundadır.”Mehmet Kaptan

21 ~ ”Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.”Montaigne

22 ~ ”Biz düşüncelerimizi çok defa omuzlarımızda taşırız.”Ahmet Hamdi Tanpınar

23 ~ ”Düşünceler, insandan insana atlayan pireler gibidir ama, herkesi ısırmazlar.”Stanislaw Lee

24 ~ ”Hiç kimse, zamanın eskittiği düşüncelerle, kendi kuşağını yönetmekte başarılı olamaz.”W. Wilson

25 ~ ”Düşüncelerinizle yaşarsınız, bu nedenle ne olduklarına dikkat edin.”Eva Arrington

26 ~ ”Gençlerin mutluluğu, düşünce eksikliğinden ileri gelir. Yaş arttıkça düşünce de artar.”Frederik

27 ~ ”Her insanın iradesi dışında, binlerce kötü düşüncesi olabilir.”O.Goldsmith

28 ~ ”Başkalarının isteğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz.”Voltaire

29 ~ ”Bir insan bütün gün ne düşünüyorsa, kendisi de odur.”Emerson

30 ~ ”Neyi düşünürsek oyuz. Dünyamızı düşüncelerimizle yaratırız.”Budha

31 ~ ”Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en zor şey de düşünüleni yapmaktır.”Goethe

32 ~ ”İçimi ısıtan sıcak bir düşünce, benim için paradan daha değerlidir.”Thomas Jefferson

33 ~ ”Hepimizin aynı düşüncede olması iyi değildir, yarışları yaptıran düşünce ayrılıklarıdır.”Mark Twain

34 ~ ”Başkalarının düşünceleri de, bizim düşüncelerimiz kadar aptal olduğuna inanmakta güçlük çekeriz, ama öyledirler.”James Robinson

35 ~ ”Aslında hiçbir şey, iyi ya da kötü değildir. Her şey, bizim onlar hakkında düşündüklerimize bağlıdır.”W. Shakespeare

36 ~ ”İnsan düşünce ile görür ve duyar; Her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, sağır ve cansızdır.”Epikharmos

37 ~ ”Düşünceler fazlasıyla acı vermeye başladığında, her zaman için harekete geçmek en iyi çıkış noktası değildir.”Salman Rushdie

38 ~ ”Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir önyargıyı ortadan kaldırmak, bir atomu parçalamaktan daha güç.”Albert Einstein

39 ~ ”Düşüncelerinizin neye yoğunlaştığının önemli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz sizi yaratıyor.”Bishop Steere

40 ~ ”Hareket etmekle sonuçlanmayan bir düşünce, çok bir şey değildir ve düşünmeden harekete geçmek ise hiçbir şeydir.”George Bernanos

41 ~ ”Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir?”Cemil Meriç

42 ~ ”Düşünceler iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir; yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler.”Emerson

43 ~ ”Düşünceler ortaya çıktığında, her şey ortaya çıkar. Düşünceler yok olduğunda, herşey yok olur.”HuangPo

44 ~ ”Gerçek mahkumlar cezaevlerinde yatanlar değil, elini kolunu sallaya salla ya dolaşırken düşüncelerini beyinlerinde hapsedenlerdir.”Faruk Nafiz Çamlıbel

45 ~ ”İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.”Napoleon Bonaparte

46 ~ ”Sen henüz daha gençsin oğlum, yıllar geçtikçe zaman değişecek ve bugünkü düşüncelerin değişecektir. Onun için çok önemli konularda yargıç olmaktan çekin.”Platon

47 ~ ”Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve sinir ve kas ve adaleleri meydana getiren ince liflerden ibaretsin.”MevIâna

48 ~ ”Düşüncenin gücü vardır. Düşünce enerjidir ve dünyanızı kendi düşüncelerinizle yapabilirsiniz de, yıkabilirsiniz de.”Susan Taylor

49 ~ ”Benim kuşağımın yaptığı en büyük keşiflerden biri, insanın düşüncelerini değiştirerek yaşamını da değiştirebileceği gerçeğini bulmasıdır.”T. J. Watson

50 ~ ”Bir ordunun istilasına karşı konulabilir, fakat zamanı gelmiş bir düşünceye karşı hiçbir şey yapılamaz.”Victor Hugo

51 ~ ”Düşünebilen her canlının insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği anlamına gelmiyor ne yazık ki.”Oscar Wilde

52 ~ ”Başkaların düşüncelerini keşfetmekten hoşlanırız ama, kendi düşüncelerimizin tahmin edilmesine kızarız.”LaRochefoucauld

53 ~ ”Size ait olmayan bir düşünce, varlığınızı bir kefen gibi sarar.” (Hugo Hofmannsthal)

54 ~ ”Başkalarının düşüncelerine göre hareket edeceksek kendi düşüncelerimizin ne anlamı kalır.”Oscar Wilde

55 ~ ”Düşüncelerini tam ve yerinde sözcüklerle anlatamayan kişi, yanlış tartılarla iş görmeye çalışan satıcıya benzer.”

56 ~ ”Dünya düşünenler için bir komedi, hissedenler için bir trajedidir.”Hugh Walpole

57 ~ ”Dünyanın neresinde olursan ol, bulunduğun yerde değil düşündüğüm yerdesin.”Jean-Christophe Grange

58 ~ ”Fikir ona derler ki, bir yol açsın; yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın.”Mevlana

59 ~ ”Yüksek fikirler; yüksek dağlara benzer, alışkın olmayanları korkutur.”Cenap Şahabettin

60 ~ ”Herkes düşüncelerinde yanılabilir; fakat aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar.”Cicero

61 ~ ”Hepimizin aynı düşüncede olması iyi değildir, yarışları yaptıran düşünce ayrılıklarıdır.”Mark Twain

62 ~ ”İnsan bazen bir düşüncenin üzerinde o kadar durur ki, onun tutsağı olur.”Lord Halifax

63 ~ ”Ayıp olan, bir düşünceyi gizlemek değil, o çeşit bir düşünceyi edinmektir.”Alain

64 ~ ”İnsanı mutsuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki düşüncelerdir.”Montaigne

65 ~ ”Düşünce; rüzgâr, Bilgi; yelken, insanlıkta kayığın kendisidir.”A.W.Hare

66 ~ ”Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile temizlenir.”Kızılderili Atasözü

67 ~ ”Yeni düşünceleri ortaya çıkaran hayal gücü bilinçten önemlidir.”Albert Einstein

68 ~ ”Bir düşüncede takılıp kalma, gerçeği bir düşünce aydınlatmaz.”Sophokles

69 ~ ”Herkes aynı şeyi düşünüyorsa,hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.”W.Lippmann

70 ~ ”Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım.”Oscar Wilde

71 ~ ”İnsan düşünce ile görür ve duyar.”Epiharmus

72 ~ ”Düşün; her şey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur.”Dostoyevski

73 ~ ”Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir.”Tolstoy

74 ~ ”Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.”Long Fellow

75 ~ ”Düşünceler, adamları kölelikten özgürlüğe taşır.”Henry Longfellow

76 ~ ”Bazı düşünceler vardır ki, insan onların efendisi olmalıdır, aksi halde uşağı olur.”P.Syrus

77 ~ ”Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer.”Bualo

78 ~ ”Bir adam, gün boyunca düşündüklerinin toplamıdır.”Ralph Waldo Emerson

79 ~ ”Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur.”Disraeli

80 ~ ”Acelede nedamet, düşünmekte selâmet vardır.”Türk atasözü

81 ~ ”Dünyanın en güç şeyi başkalarının düşünmeden söylediklerini düşünerek söyleyebilmektir.”Alain

82 ~ ”Çok düşünmeye çalışmalı, çok bilmeye değil.”Demokrit

83 ~ ”Büyük işler gibi büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.”Bailey

84 ~ ”Acayip şeyler, acayip düşüncelerden doğar.”Shelley

85 ~ ”Bir adamın büyüklüğü, düşüncelerinin gücünde yatar.”Pascal

86 ~ ”Büyük düşünceler, yürekten doğar.”Vauvenargues

87 ~ ”Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.”Eflâtun

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü