En Yeniler

Devlet İle İlgili Tüm Sözler ve Mesajlar

Devlet ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Devlet hakkında özlü kapak sözler, Devlete dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlülerin Devlet ile ilgili sözleri, Devlet ile ilgili sözler, Devlet ile ilgili anlamlı sözler, Devlet ile ilgili kısa sözler, Devlet sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Devlet

Devlet İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Mefküresiz devletler, her an kopacak bir kıyameti beklerler. Diriltici ve yaratıcı bir mefküreye malik olan her devlet layemuttur,ölmez.Ziya Gökalp

2 ~ Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.Savage Landor

3 ~ Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.Sophokles

4 ~ Büyük bir devlet, parti görüşlerine göre idare olunmaz.Otto von Bismarck

5 ~ Devlet efendi değil, hizmetkar olmalıdır.Harry Truman

6 ~ Devlet şekilleri ve hükümetler, birer vasıtadan başka bir şey değildirler.Heinrich Heine

7 ~ Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir.George Sand

8 ~ Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır.Nicola Machiavelli

9 ~ Devlet büyüklerinin ilk dikkat edeceği hususiyet, yakınlarının yanlış tasvir edeceği, yanlış anlatacağı dünyaya inanmamaktır.Otto von Bismarck

10 ~ Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar.Nicola Machiavelli

11 ~ En büyük devletler, gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır.Cicero

12 ~ Bir devleti güçlü kılan şey genel iyiliktir, yoksa özel çıkarlar değil.Nicola Machiavelli

13 ~ Devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan, daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez.Cicero

14 ~ Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için ise bir saat kafidir.Lord Byron

15 ~ Devlette olduğu gibi, insanda da en kötü hastalık, kafadan başlayandır.Pliny

16 ~ Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir.John Stuart Mill

17 ~ Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur.Hz. Ali (r.a.)

18 ~ Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sürmek için iki yola başvururlar: Biri kaba bir yol ordu, öteki daha zekice bir yol okul.Friedrich Nietzsche

19 ~ En iyi devleti ben nesinden mi tanırım, namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan, ikisi de dile düşmezler.Schiller

20 ~ Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir.Francis Bacon

21 ~ Bir devlette, kurnazların akıllı kimseler diye geçinmesi kadar, zararlı hiçbir şey yoktur.Francis Bacon

22 ~ Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur.Charles de Montesquieu

23 ~ Devletler insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden meydana gelirler.Eflatun

24 ~ İnsanların seçimlerin yapılmış olduğunu bilmesi yeterlidir. Oy verenler hiçbir şeye karar vermez. Oyları sayanlar her şeye karar verir.Joseph Stalin

25 ~ Aydın karşıtlığı politik ve kültürel yaşamımıza yönelen kalıcı bir tehdit oldu ki bu, demokrasinin “benim cahilliğim senin bilgin kadardır” demek olduğunu savunan görüş tarafından beslendi.Isaac Asimov

26 ~ Din ve devlet işlerinin ayrılmasındaki amaç Avrupa toprağını yüzyıllardır kan ile ıslatan sonsuz çekişmeden uzak tutmaktır.James Madison

27 ~ Antik ya da karma olsun tüm devletlerin kökleri iyi yasalar ve iyi silahlardır. İyi silahlar olmadan iyi yasalarınız olamaz. İyi silahlarınız olduğu zaman iyi yasalar kendiliğinden gelecektir.Niccolo Machiavelli

28 ~ Savaşçı bir devlet, bireyi utandıracak her kabahat ve suç için kendinde hak görür.Sigmund Freud

29 ~ Bir protestocu çok güçlü bir şeydir. Kısacası demokrasinin bir mekanizmasıdır ki kapitalizm ve bilimsel yenilenmeyle birlikte çağdaş dünyayı inşa etmiştir. Ne mükemmeldir ki yeni araçlar da onu güçlendirmiştir. Böylelikle devlet sırları ve kötü gelişmeler gizli kalmayacaktır.Bill Gates

30 ~ Kendi gözlemlerimiz bize, her devletin iyi bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğunu söyler.Aristoteles

31 ~ Devletin görevi, vatandaşlarının güvenlik içinde fikir ve bedenen yeteneklerini geliştirmesini, akıl ve idrakinden faydalanmasını sağlamak olmalıdır; çünkü devletin hakiki gayesi hürriyettir.Spinoz

32 ~ Önemsiz hırsızları asıyor, önemli olanları devlet makamlarına getiriyoruz.Ezop

33 ~ Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar,Albert Sorel

34 ~ Demokrasi hakkında en iyi tartışma ortalama bir oy veren ile beş dakikalık konuşmadır.Winston Churchill

35 ~ Din ve devlet işlerinin ayrılmasından yanayım. Fikrime göre bu iki fikir kendi başına yeterince kötüdür. İkisi birden kesin ölüm demektir.George Carlin

36 ~ Tüm çağdaş devrimler devlet gücüne katkı ile sonuçlanmıştır.Albert Camus

37 ~ Mükemmel demokrasilerimiz hala, aptal adamın zeki adamdan daha dürüst olacağını düşünmektedir.Bertrand Russell

38 ~ Son kral, son rahibin bağırsaklarıyla boğazlanmadıkça insanoğlu asla özgür olmayacaktır.Denis Diderot

39 ~ Tüm çağdaş devrimler devlet gücüne katkı ile sonuçlanmıştır.Albert Camus

40 ~ Din ve devlet işlerinin ayrılmasından yanayım. Fikrime göre bu iki fikir kendi başına yeterince kötüdür. İkisi birden kesin ölüm demektir.George Carlin

41 ~ Hükümet, en iyi ifadeyle gerekli kötülüktür. Kötü ifadeyle, dayanılmaz kötülüktür.Thomas Paine

42 ~ Faşizm şirketçilik(corporatism) diye adlandırılmalıdır. Çünkü şirket ve devlet gücünü birleştirir.Benito Mussolini

43 ~ En iyi hükümet en az hükmedendir.Davir Thoreau

44 ~ İş dünyasına devlet yardımı devlet işkencesi kadar fecidir. Devletin ulusal kalkınmaya yardımı yalnızca uzak kalmasıyla mümkün olur.Ayn Rand

45 ~ Yasalar sosis gibidir. Nasıl yapıldığını görmemek daha iyi olur.Otto von Bismarck

46 ~ Devlet hayat uğruna var olur. “İyi bir hayat” uğruna var olmaya devam eder.Aristoteles

47 ~ Demokrasi hakkında en iyi tartışma ortalama bir oy veren ile beş dakikalık konuşmadır.Winston Churchill

48 ~ Gerçekte tüm devletler yozdur. İyi insanların yasalara yeterince uymaması gerekir.Ralp Waldo Emerson

49 ~ Hükümet, en iyi ifadeyle gerekli kötülüktür. Kötü ifadeyle, dayanılmaz kötülüktür.Thomas Paine

50 ~ Faşizm şirketçilik(corporatism) diye adlandırılmalıdır. Çünkü şirket ve devlet gücünü birleştirir.Benito Mussolini

51 ~ Bir devlet ne kadar az yasaya sahipse o kadar iyi yönetilir. Bu yasalara sıkıca uyulmalıdır.Rene Descartes

52 ~ Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sürmek için iki yola başvururlar: Biri kaba bir yol ordu, öteki daha zekice bir yol okul.Friedrich Nietzsche

53 ~ Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.Yavuz Sultan Selim

54 ~ Bir devlette, kurnazların akıllı kimseler diye geçinmesi kadar, zararlı hiçbir şey yoktur.Francis Bacon

55 ~ Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir bakıştır.Goethe

56 ~ Bir devlette de her şey yürütme gücüne bağlıdır, yasama gücü ne kadar akıllı olursa olsun, yürütme gücü kudretli değilse devlete hiçbir yararı olmaz.Goethe

57 ~Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir.Francis Bacon

58 ~ Devlet arabasında; hükümdar arabayı idare eder, memurlar arabanın atlarıdır ve tekerlekler de halkı teşkil eder.Teng Hai Dse

59 ~ Hükmetmek kolay, idare etmek zordur.En iyi hükümet, bize kendimize hükmetmeyi öğretendir.Wolfgang Goethe

60 ~ Devlete eleştiriler onaylanmayabilir ama gereklidir. Vücuttaki “acı” ile aynı fonksiyona sahiptir. Sağlıksız bir duruma dikkat çeker.Winston Churchill

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü