En Yeniler

Değer İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Değer ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Değer hakkında özlü kapak sözler, Değere dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlülerin Değer ile ilgili sözleri, Değer ile ilgili sözler, Değer ile ilgili anlamlı sözler, Değer ile ilgili kısa sözler, Değer sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Değer

Değer İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ ”İnsan irfanla, pul zamanla değerlenir.”Ali Suad

2 ~ ”Her şey, benim onlara verdiğim değerdedir.”J.Scheffel

3 ~ ”Değerli olan yeni, yeni olan değerli değildir.”Daniel Webster

4 ~ ”Kimsenin zenginliği, sana bir değer kazandırmaz.”Francis Bacon

5 ~ ”Derdi dünya olanın değeri, bağırsaklarında ki kadardır.”İmam Şafiî

6 ~ ”Dünya işlerindeki payın sınırlı olabilir, ama değerlidir.”Helen Keller

7 ~ ”Bazen düşünüyorum da ne çok değer vermişim değersizlere.”Anonim

8 ~ ”Bir adamın değeri, konuştuğu kimsenin değeri ile ölçülür.”L.Coulling

9 ~ ”İnsanların değerini hissettirebileceği fırsatları kaçırma.”Jackson Brown

10 ~ ”Kendisiyle savaşım veren bir insan, en değerli insandır.”Jackson Brown

11 ~ ”İnsanlar sevdiklerine çok değer verir,bazıları kendinden bile fazla.”Anonim

12 ~ ”Bir ürün, muhtemel alıcı için, karmaşık bir değer tatmini demetidir.”Levitt

13 ~ ”Birine değer verdiğin zaman yaralanmayı da göze alman gerekiyor.”Anonim

14 ~ ”Başkalarına kıymet biçmek, kendine kıymet biçmek demektir.”W.Shakespeare

15 ~ ”Bazı eşyalar insandan, bazı insanlarda eşyadan kıymet alırlar.”Hekimoğlu İsmail

16 ~ ”Başkalarına değer biçmek, kendine değer biçmek demektir.”William Shakespeare

17 ~ ”Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz olmak demektir.”Descartes

18 ~ ”Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.”Saint Exupery

19 ~ ”Mertebe kıymete göre olaydı, “kaşa” “gözün” üstünde yer verilmezdi.”Mektupçu Agâh

20 ~ ”İnsanoğlunun değeri, benliğinden elde ettiği özgürlüğün derecesinde saklıdır.”A.Einstein

21 ~ ”Değerin, sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarında belli olur.”William Shakespeare

22 ~ ”Değerli insan, yaradılmışlar içerisinde değersizi olmadığını idrak edendir.”Ahmet Hulusi

23 ~ ”Düşünceler insanı öldürebilir ama düşüncelerimiz uğruna ölmeye değer.”Claudine Monteil

24 ~ ”Günümüz insanı, her şeyin fiyatını biliyor; ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.”Oscar Wilde

25 ~ ”Bir insana gereğinden fazla değer verirsen, ya onu kaybedersin ya da kendini.”Sydney J. Harris

26 ~ ”Birinin duygularına haddinden fazla değer verirsen, onu anlaman imkansızlaşır.”Murat Menteş

27 ~ ”İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür.”Channing Poliock

28 ~ ”Hayatından daha değerli şeyleri olmayan kişi ve toplumların, hayatlarının da değeri yoktur.”J.G.Seume

29 ~ ”Bir insanın hayatından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.”Rabindranath Tagore

30 ~ ”İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm; ama ne yapıp ne başardığına daha büyük değer veririm.”Goethe

31 ~ ”Yapılamayacağı düşünülen bir şeyi yaparak, insanlığın güç alanını genişleten her şey değerlidir.”Ben Johnson

32 ~ ”Önce çakmak vardır,sonra kıvılcım. Ama değerine bak bir de!. Kıvılcımın değeri, çakmaktan üstündür.”Mevlâna

33 ~ ”Her kim ki değersiz bir nesneye değer kazandırır, işte o; güç, coşkunluk ve saygınlık sahibidir.”John Heinrich Fussli

34 ~ ”İnsanın en büyük hatası şudur; kendini olduğundan büyük görmek ya da kendine hak ettiğinden az değer vermek.”Goethe

35 ~ ”Bir insanın gerçek değeri,her şeyden önce kendinden kurtulmayı,ne ölçüde başardığına bakılarak anlaşılır.”A.Einstein

36 ~ ”Bir altın külçesini bir ağaçtan daha değerli gören bir adam kesinlikle bir eşekten çok daha az zekâya sahiptir!”Mehmet Murat İldan

37 ~ ”Değerli insanlar, çok kaldıkları yerde daima düşkünlüğe uğrarlar. Nasıl ki su havuzda fazla beklerse, durgunluktan dolayı kokar.”Dakiki

38 ~ ”Sevdiğine verdiğin değer seni değerli kılmıyorsa sevdiğine değil kendine kız. Çünkü değer verişin değerli kılınmak içinse değer verende eksik ararız.”Anonim

39 ~ ”Hayattan değer görmek mi istiyorsunuz? Önce siz kendinize değer verin. Bu bencillik değildir.Siz güçlü olmazsanız kimseye faydanız olmaz.”Bülent Gardiyanoğlu

40 ~ ”Değerli bir insan gördüğümüz zaman, onun gibi olmayı düşünmeliyiz. Değersiz bir kimseye rastladığımız zaman,g eri dönmeli ve kendimizi incelemeliyiz.”Konfüçyus

41 ~ ”Birbirlerini tutku,hayal gücü ve şefkatle seven bir erkekle kadının ilişkilerinde paha biçilmez değerler vardır. Bu değerlerden habersiz olanlar için bu büyük bir kayıptır.”B.Russell

42 ~ ”Konuşmaya değer olanlarla konuşmazsan, insanları yitirirsin. Konuşmaya değer olmayanlarla konuşursan, sözcükleri yitirirsin. Bilenler insanları yitirmezler, sözcükleri de yitirmezler.”Konfücyus

43 ~ ”Orta değerde olan her şey değersizdir.”Thomas Paine

44 ~ ”Yapılmaya değer şeyler, iyi yapılmaya da değer.”Chesterfield

45 ~ ”Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.”G. Bangraft

46 ~ ”Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.”H.Spencer

47 ~ ”Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadrü kıymetten.”Namık Kemal

48 ~ ”Bir insanın değeri, çevresindekilerin değeri ile ölçülür.”Cevdet Rende

49 ~ ”Değerli bir şeyi oluşturmak, sabır ve enerji gerektirir.”M.Esat Erişirgil

50 ~ ”Yaşayanlardan esirgenen değer, pek kolayca ölülere verilir.”Andre Gide

51 ~ ”Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz.”James Brown

52 ~ ”Değeri güzelliğinden uzun süren pek az kadın vardır.”La Rochefoucauld

53 ~ ”Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.”Juvenalis

54 ~ ”Karşılığında para getiren her iş, o işi yapanın değerini gösterir.”Rockefeller

55 ~ ”Gerçekten değerli bir şeye ulaşmanın, kestirme bir yolu yoktur.”John Williams

56 ~ ”Hiç gelmeyeceği bilinerek beklenilen şey, yaşamın en değerli şeyidir.”Erol Anar

57 ~ ”Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.Hz.Muhammed

58 ~ ”İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.”Hz. Ali

59 ~ ”Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.” E.Roosevelt

60 ~ ”Seni hak etmeyenlere değer vermek, sana değer verenlere haksızlık etmektir.”Anonim

61 ~ ”İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür.”Pollock

62 ~ ”Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme, yoksa değersiz olan hep sen olursun.”Anonim

63 ~ ”İnsanların değeri, düşüp kalktıkları ve beraber yaşadıkları insanlardan anlaşılır.”Hz.Ali

64 ~ ”Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.”Eleanor Roosevelt

65 ~ ”Keyifler değildir yaşamı değerli yapan.Yaşamdır, keyif almayı değerli kılan.” Bernard Shaw

66 ~ ”Elmas gibi ol, yandığın zaman ne yerde külün, ne de gökte dumanın kalsın.”Arif Nihat Asya

67 ~ ”Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.”Antoine de Saint Exupery

68 ~ ”İnsanlara çok defa en yüksek paha, en zavallı bir durumda oldukları zaman biçilir.”John Webster

69 ~ ”Hiçbir şeye gerektiğinden fazla değer verme, çünkü mübalağa, hakikati söndürür.”Yahya Bin Muaz

70 ~ ”Hayatlarımızın değerini ölçebilmenin yolu,başkalarının yaşamlarına değer vermekten geçer.”David Gale

71 ~ ”İnsanın kumanda etmeğe hakkı olması için, kumanda ettiklerinden daha değerli olması gerekir.”Keyhusrev

72 ~ ”Başkalarından üstün olmanız önemli değildir, önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır.”Hint Atasözü

73 ~ ”İnsana: “Kendini bil!” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.”M. T. Cicero

74 ~ ”Bir çiçeği seviyorsan bırak var olsun. Sevmek, sahip olmak ile ilgili değildir sevmek değer vermek ile ilgilidir.”Osho

75 ~ ”Bir insanın gerçek değeri,her şeyden önce kendinden kurtulmayı,ne ölçüde başardığına bakılarak anlaşılır.”A.Einstein

76 ~ ”Hayat ne kadar zor olursa olsun, kalplerimizin derinlerinde biliriz ki hayat sonuna dek devam etmeye değer!”Mehmet Murat İldan

77 ~ ”Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, onun kendisinden aşağı seviyede olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz.”P. Pecaut

78 ~ ”Bir şeyin değeri; onunla derhal veya uzun vadede değiştirilmesi gereken, benim hayat dediğim şeyin miktarıdır.”Henry David Thoreau

79 ~ ”Bir adamın birçok hüner, fen, bilgi sahibi olduğuna bakma.. Verdiği sözde duruyor mu? Değer veriyor mu? Vefası var mı? Asıl ona bak!”Mevlana

80 ~ ”Başarısızlıktan zarar görmeyen bir değer, hiç bir şeyin lekeleyemediği bir onurla parlar, böyle bir değer halkın keyfiyle ne yükselir ne de alçalır.”Horatius

81 ~ ”Sizin gerçek değeriniz, insanlara karşı beslediğiniz hislerle, iş ve hareketlerinizle ve bir de onlara ve onlarla beraber yapacağınız iyiliklerle ölçülür.”Albert Einstein

82 ~ ”Sevmek! Kelimelere herkes kendine göre bir anlam, bir değer veriyor galiba. Bu değerler aynı olmadıkça iki kişi iki ayrı dil konuşuyorlarmış gibi olmuyor mu?”Yusuf Atılgan

83 ~ ”Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli bir insan olmaya çalışın. Başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir.” Albert Einstein

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü