En Yeniler

Büyüklük İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Büyüklük ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Büyüklük hakkında özlü kapak sözler, Büyüklüğe dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlülerin Büyüklük ile ilgili sözleri, Büyüklük ile ilgili sözler, Büyüklük ile ilgili anlamlı sözler, Büyüklük ile ilgili kısa sözler, Büyüklük sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Büyüklük

Büyüklük İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ ”Büyüklük mevki ile olmaz, kısıtlı imkânlarla büyük işler başarmakla olur. İnsan büyük işler başaracaksa bunu her yerde yapabilmelidir. Büyük olmak istiyorsanız, olduğunuz yerde ve mevcut imkânlarınızla hemen başlayın.”Russell Herman Conwell

2 ~ ”Hayatımın hiçbir anında benim tavırlarımda ne kibir ne de heyecan verici bir taraf vardır. Tavırlarda etkili görünmek büyüklük değildir; böylesi tavırlara ihtiyaç duyan kimse sahtekardır…Göz alıcı herkesten uzak durun!”Friedrich Nietzsche

3 ~ ”Dünyanın her yerinde herkesin yenileceği bir yer var. Bazılarını yenilgi yıkar, bazılarıysa zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilenlerde yaşar.”John Steinbeck

4 ~ ”Büyük ve üstün insan, üç değişiklik gösterir. Uzaktan bakınca ciddi, yaklaşınca yumuşak görünür. Konuştuğu zaman, sözleri ikna edicidir.”Tzu-Hsia

5 ~ ”Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur.”Victor Hugo

6 ~ ”Ben göklere bakıp varlıkların azametini müşahade edip, Allah’a inanmayanlara hayret ediyorum.” A. Lincoln

7 ~ ”Büyük bir yontucu ya da ressam olmayan bir kişi, büyük bir mimar değil; “kurucu” olabilir.”Ruskin

8 ~ ”Hiçbir şey büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak biraz da büyük olmaktır.”Ralph Waldo Emerson

9 ~ ”Ne kadar çok verirsen o kadar çok büyürsün. Fakat alacak biri olmalı, kaybetmek vermek değildir.”Êxupery

10 ~ ”Kısa boyluların çoğu, kapıdan geçerken başlarını vurmamak için eğilirler.”La Bruyére

11 ~ ”Düşmanlarınızı affedin, bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak, büyük bir aptallıktır.”J.F. Kennedy

12 ~ ”Bir insan; kendine hizmet edenlerin sayısı ile değil, hizmet ettiği kitlelerin büyüklüğü ile ölçülür.”Arnold G.Glascow

13 ~ ”Hiçbir şey, büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak, biraz da büyük olmaktır.”Albert Camus

14 ~ ”İçinizdeki hesaplaşmanın büyüklüğünü anlamayan, küçük hesaplarda boğulmaya mahkumdur.” Ali Suad

15 ~ ”Yalnız iki erdem var. Ah bunlar bir birleşse: İyilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi…”Schiller

16 ~ ”Anlayış nerede olursa ululuk kazanır orası, Bilgi kimde olursa büyüklük kazanır kendisi.”Yusuf Has Hacip

17 ~ ”Büyüklük; büyük olmaya çalışmakla elde edilse, herkes büyük olurdu.”Samuel Johnson

18 ~ ”İnsanların büyüklüğü, yaptığı işlerin büyüklüğü ile ölçülür.”Gönenli Mehmet Efendi

19 ~ ”Kendisini dev aynasında görenlerin, ruhlarında ebedi bir cüce yatar.”R.Necdet Kestelli

20 ~ ”Büyük adamların şöhreti, daima bunu elde etmek için kullanmış oldukları vasıtalarla ölçülmelidir.”La Rochefoucauld

21 ~ ”Hepimiz büyük olamayız; fakat büyük olan bir şeye hepimiz bağlanabiliriz.”Emerson Fosdick

22 ~ ”Gururlu bir yüceliğe erişmek isteyen ağaç, fırtınalı hava ister.”Irvin D. Yalom

23 ~ ”Karşınızdakinin büyüklüğünü idrak edemiyorsanız, ona yaklaşınız.”Ahmed Hulûsi

24 ~ ”Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir.”Andre Maurois

25 ~ ”Bütün şeyler, ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler.”F. Bacon

26 ~ ”Büyük olmak için, küçükleşen ne insanlar var!”R. Necdet Evrimer

27 ~ ”Büyük adam olmamıza gerek yok, sadece adam olalım.”Alfred Camus

28 ~ ”Büyüklük, ne olduğumuz değil nereye gittiğimizdir.”Oliver Wendell Holmes

29 ~ ”Devlet mal ile değil hüner iledir; büyüklük yaş ile değil akıl iledir.”İskender Pala

30 ~ ”Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!… Gerçekten iyi ve büyük olmaktır.”Beethoven

31 ~ ”Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.”Tolstoy

32 ~ ”Tanrım beni suçlu, başkalarını büyük adam yap!”Carolina Matilda

33 ~ ”Büyüklüğün, asla geçmez zamanı vardır.”A. Hamid Tarhan

34 ~ ”Büyüklük gittiğin yere güneş gibi doğabilmektir.”İskender Pala

35 ~ ”Gerçek büyük adam, büyük olduğunu düşünmeyendir.”Anonim

36 ~ ”Büyüklük kuvvette değil, kuvveti yerinde kullanmaktır.”Mark Orel

37 ~ ”İnsana büyüklük veren şey, düşünceleridir.”Blaise Pascal

38 ~ ”İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama.”Elif Şafak

39 ~ ”Ancak kabiliyetli ve enerjik olanlar büyüklük ülküsü ardından koşar. Çünkü büyüklük ülküsü, büyük fedakarlıklar ülküsü demektir. Bundan dolayıdır ki, korkaklarla aşağılıklar büyüklükten korkar, daima küçük kalmak ister.”Hüseyin Nihal Atsız

40 ~ ”Doğru; dünya büyüktür. Çok, çok büyüktür. Fakat bir ömür için, bir tek insan içindir bu büyüklük. Bir soy için değil; bir soyun benimseyeceği, bir soya benimsetilecek bir amaç, bir inanç, bir ülkü için değil!”Tarık Buğra

41 ~ ”Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten veya alçaltan şey kıyaslamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür.”Seneca

42 ~ ”Büyüklerle küçükler arasındaki münasebet, rüzgarla otlar arasındaki münasebete benzer, rüzgar esince otlar, eğilir.”Konfüçyus

43 ~ ”Büyük insan, mustarip olduğu zaman da bile başkalarının ıstırabını düşünebilendir.”C.S.Ongun

44 ~ ”Ayağının altında ki karıncanın halini bilmiyorsun. Unutma ki, filin ayağı altında sen öylesin.”Şeyh Sadi

45 ~ ”Büyük ve üstün insan, daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise, daima üzüntü ve telaş içindedir.”Konfüçyus

46 ~ ”Büyükler neden mi büyüktür? Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık ayağa kalkalım!”Stirnera

47 ~ ”Büyük lafları çok kullananlar; size bir şey söylemeyi değil, sizi etkilemeyi amaçlıyor demektir.”O. Miller

48 ~ ”İnsan; kederle boş yere savaşacağını anlayınca, ona boyun eğmekle büyüklük gösterir.”Moliére

49 ~ ”Bir insan, normal boyuyla da büyük adam olabileceği gibi, Himalaya boyuyla da küçük olabilir.”A. Nihat Asya

50 ~ ”Büyükler omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür, fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar.”Duboscq

51 ~ ”Büyük görünen bir çok adam, onlara yakından bakınca büyüklüklerinden çok şey kaybederler.”W.S.Landor

52 ~ ”Küçük olanlarla küçük işler yapılır; büyüklerin yanında küçük adam büyük adam olur.”Goethe

53 ~ ”Büyük insanlar, çirkin konuşmaları dinlemek için çok özen göstermişlerdir.”Muhammed Bozdağ

54 ~ ”Büyük adamları meydana çıkaran, biraz da büyük fırsatlardır.”J.J. Rousseau

55 ~ ”Büyük adamların hatası güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.”Cu Cong

56 ~ ”Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra bir yana çekilmesini bilmelidir.”Lao Tse

57 ~ ”Büyük olmak istiyorsanız, dağları sırtınızda taşımaya hazır olmalısınız.”Muhammed Bozdağ

58 ~ ”Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır.”William Shakespeare

59 ~ ”Gerçekten büyük olmayan büyük adamlar, çevrelerini küçük adamlarla doldururlar.”Reich

60 ~ ”Büyük bir tabloya, büyük bir hükümdara yaklaşır gibi yaklaşırım.”Kobori Enshiu

61 ~ ”Bir gün çok zengin olursam, “Çocukluk” satın alacağım. Büyüklük sizde kalsın…”Cahit Sıtkı Tarancı

62 ~ ”Büyük isimler, lâyık olmayanları yükseltecek yerde alçaltır.”La Rochefoucauld

63 ~ ”Büyük insanlar dinlemeyi tekellerine alır, küçük insanlar konuşmayı…”David Scwartz

64 ~ ”Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten yükselterek büyüyebilirsin.”Wilhelm Reich

65 ~ ”Büyük insanlar, yeryüzünün aydınlanabilmesi için yakılan meteorlardır.”Napoleon

66 ~ ”Büyük adamların hatası güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.”C. Cong

67 ~ ”Bir kimsenin hem büyük hem de iyi olması, pek enderdir.”Thomas Fuller

68 ~ ”Küçüklerin, büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.”Stefan Zweig

69 ~ ”Büyük adamların dostları olabilir, ama dost olamaz.”Goethe

70 ~ ”Büyük olan her şeyin, kutsal bir dehşeti vardır.”Victor Hugo

71 ~ ”Yaratan’ın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür.”Hz. Ali

72 ~ ”Cüce; dağa çıksa da cüce, dev; kuyuya girse de yine devdir.”Seneca

73 ~ ”Büyük felaketler, büyük adamların yetiştiği okuldur.”Napoleon

74 ~ ”Büyüklüğün zirvesine giden yollar inişli çıkışlıdır.”Seneca

75 ~ ”Açılmamış kanatların, büyüklüğü bilinmez.”Andre Gide

76 ~ ”Büyük olmak iyidir ama insan olmak daha iyidir.(A. Shcweitzer

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü