En Yeniler

KURAN AYETLERİ

KURAN AYETLERİ

Eşler birbirinin elbisesidir..
“Onlar sizin için günahtan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbise hükmündesiniz.” (Bakara/187)


"Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Bakara/216)
‎''Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.'' (Rad/28)
"Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et, onlarla en güzel şekilde tartış!" (Nahl/125)
"Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler! Onları dost edinenler, Allah’ın dostluğunu bırakmış olurlar." (Al-i İmran/28)
"Eğer Allahü teâlâ insanları küfür ve günahlarından ötürü dünyada cezalandıracak olsaydı, yer üzerinde tek canlı kalmazdı." (Nahl/61)
"Ey insan, sana gelen her iyilik, Allahü teâlânın ihsanı olarak, nimeti olarak gelmekte, her dert ve bela da kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan gönderen Allahü teâlâdır." (Nisa/79)
"Selam olsun hesabı sağdan verilenlere."  (Vakia Suresi/91)
"Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin! Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez!" (A‘râf/55)
“Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah'ın hükmüne dönün.” (Nur/31)
"Rabbimiz! Bizden öncekilere onu yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme!" (Bakara/286)
"Kalbini bizi anmaktan (zikretmekten) gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme." (Kehf/28)
"Asla ölmeyen ve hay olana tevekkül et."  (Furkan/58)
"Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. ‘Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş’ derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin, hiç kimseye zulmetmez." (Kehf/49)
"Allah o büyük mahkemede insanın unuttuğu şeyleri tek tek sayacaktır." (Mücadele/6)
"Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?" (İnfitar/6,7,8)
"Zira böylesine saçıp savuranlar (israf edenler) şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür." (İsra/27)

Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir. (Taha/132)
Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük suçtur. (İsra/31)
Size azap gelip çatmadan önce rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez. (Zümer/54)
Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve sanş okları birer şeytan işi pisliktir. (Maide/90)
Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. (Ali İmran/92)
Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder. (Şura/30)
Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur’an’la uyarmaktan vaz mı geçelim? (Zühruf/5)
O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. (Mülk/2)
Hatırlamaz mı insan, bir zamanlar hatırlanmaya değer bir şey bile değildi! (İnsan/1)
Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. (Nisa/31)
Dinlerine uymadıkça, yahudi ve hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. De ki: "Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur". (Bakara/120)
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez.
(Secde sûresi/17)
İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, “Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir” der.
Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. (Zümer/49)
Sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan neydi? (Araf/12)
Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. (En’am Suresi/120)
Sabır ve namaz, yalnız ALLAH'tan korkan müminlere kolay gelir. (Bakara/45)
Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. (Kehf/46)
Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar. (El-Enfal, 8/73)
Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. (Maide/44)

Diliniz yalana alıştığı için: "Bu helal, bu haram" demeyin! Yoksa Allah’a yalan iftira etmiş olursunuz. Muhakkakki Allah’a karşı yalan iftira eden kimse, kurtuluşa erişemez. (Nahl/116)

Çünkü Allah Adil'dir. Kimsenin ahını, kimseye bırakmaz. (Al-i İmran Suresi/4)

Şimdi onları bırak, yesinler, eğlensinler,
boş ümitleri onları oyalayadursun...
Âkıbetlerinin ne olacağını yakında öğrenecekler... (Hicr/3)

Ey iman edenler! Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız iyilikleri boşa çıkarmayın! (Bakara 2,264)
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü